Rozcestí Březná–Heroltice

Rozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - Heroltice

Rozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - Heroltice

Kříž na rozcestí Březná–Heroltice, 1802

Na jednom stupni, zahloubeném pod povrchem, je postaven sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí. Přední část je zdobena rytým rámcem s ornamentem a se špatně čitelnou datací: A 1802. Na sokl nasedá podstavec s konvexně prohnutou střední částí, podepřený z bočních stran volutovými křídly zdobenými šrafováním a lístky. Podstavec má v dolní části rytý rámec zdobený pletencem. Ve střední části je reliéf s námětem Panny Marie Bolestné, který je po stranách lemován ornamentem. Nad reliéfem je zavěšen plastický nahoře stočený klasicistní feston, který přechází na boční stěny volutových křídel, kde je symetricky zavěšen. Nad festonem je ve střední části podstavce úzká profilovaná, do segmentu prohnutá římsa, nad kterou pokračuje zbývající část podstavce. Široká profilovaná římsa, ve středu segmentově prohnutá, je ve spodní části zdobena zubořezem a nese nízký dřík. Dřík je v dolní části rozšířený a v přední i v bočních stranách má kanelury s vloženými píšťalami. V čelní straně je umístěn plastický reliéf s lebkou a zkříženými hnáty. Plocha dříku má rytý rámec s reliéfem květin, lístků a dvou růží. Dřík zakončuje profilovaná, do segmentu prohnutá římsa, ve středu přerušená a stočená do rozvilin, která je na středu zdobena rokajem. Římsa nese jednoduchý kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: pískovec je na několika místech zvětralý, střední část římsy mezi podstavcem a dříkem je uražena, sokl a spodní část podstavce jsou porostlé mechem, špatně čitelná datace

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 16. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

Kříž je typologicky podobný kříži v Březné u Wonků, výzdoba se až na malé detaily shoduje, klasicistní práce s barokními prvky.