Kříž u domu č. 48

Stavebnice, kříž na konci obce před domem č. p. 48, na levé straně na silnici do ÚsovaStavebnice, kříž na konci obce před domem č. p. 48, na levé straně na silnici do Úsova

Kříž na konci obce před domem č. p. 48, na levé straně na silnici do Úsova, 1816

Na jednom stupni je posazen dvakrát odstupňovaný sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední části, na čelní straně je v dolní části nečitelný nápis, horní část soklu je zdobena ornamentálním pleteným reliéfem. Zdobený podstavec je ze stran podepřen volutovými křídly s květinovým reliéfem a je členěn několika rámci. Spodní část je vyplněna rozvilinovým dekorem, ve střední části lemované ornamentem je reliéf Marie Magdaleny jako kajícnice. Nad reliéfem visí plastický klasicistní, nahoře stočený feston rozevřený do stran k volutovým křídlům. Na levé straně je v zahloubeném rámci nápis s chronogramem (-) „…Christi Liberos et solvos nos fecit“ (bohužel není čitelný celý), na pravé straně také text s chronogramem „ECCe CrVX RedeMtorIs (1816)“. Vzadu na podstavci jsou dva nápisy, horní černě malovaný „Obnoven z nakladu Františka a jeho manželky Marije Merta v roce 1864(?)“, mezi řádky je vidět ještě jeden nápis, ale není celý čitelný, pouze datace 1900. Níže pod malovaným nápisem je další rytý text „Tento kŕÿss ge postawen dne 3. Jůlý 1816“. Podstavec zakončuje profilovaná segmentově vypnutá římsa, v jejímž středu je umístěn reliéf holubice, spodní část římsy je členěna ornamentem „M“. Na dříku, který na je vrcholu zdoben květinovým dekorem a dvěma hlavičkami okřídlených andílků, je plastika světice (Panna Marie?) a po stranách byly původně další sošky andílků (dnes již nezvěstné). Vrchol tvoří jetelový kříž s tělem Krista.

 

STAV: Pískovec je narušený zvětráním, reliéfní zdobné prvky jsou poškozené, některé části chybí (pravý roh římsy), nápisy nečitelné, zbytky zlacení v ornamentální výzdobě.

 

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu. Šumperk 1990.

 

Pískovcový kříž u silnice uprostřed vsi před domem č. p. 48 je skvostnou kamenosochařskou empírovou prací z roku 1816. Zatímco většina podobných křížů působí poněkud fádně, stavenický kříž zaujme výraznými až expresionistickými rysy sošek truchlících andílků a Panny Marie i kající se Marie Magdaleny na reliéfu podstavce.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/cil/224/

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006