Kříž na hřbitově

Crhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitově

Crhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitově

Kříž na hřbitově, 1904

Na dvou stupních stojí dvakrát odstupněný sokl, v jehož spodní části je datace 1904 a v horní text: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne byl tak, umřel živ bude.“ Uprostřed při horní hraně soklu je nad textem připevněna kovová rozeta. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který je v horní části přerušen úzkým odskočením, ve zbývající části je v čelní i bočních stranách plastický dekor meandru. Podstavec je v přední straně zdoben litinovým reliéfem Panny Marie Bolestné v pseudogotické mělké nice. Profilovaná, do segmentu vypnutá římsa zakončuje podstavec, v místě prohnutí je rytý dekor ve tvaru květiny. Římsa nese hranolový dřík, který má v čelní straně v zahloubeném rámci reliéf se symboly eucharistie – kalich s hostií, obilné klasy a vinnou révu. Na nízké římse je posazen jednoduchý kříž s plastickým korpusem ukřižovaného Krista. V dolní rozšířené části kříže je rytý nápis: DOKONÁNO JEST!

 

STAV: dobrý, kříž je pravděpodobně po nedávné opravě

 

MATERIÁL: pískovec, litina

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Pozn.: Typologicky je kříž shodný s Joklíkovým křížem z roku 1908, shodná je i výzdoba kříže, jedná se pravděpodobně o stejného autora, případně kamenickou dílnu.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.