Kříž na hřbitově

Nové Losiny, kříž na hřbitověNové Losiny, kříž na hřbitověNové Losiny, kříž na hřbitově

Kříž na hřbitově, 1877

Na jednom stupni stojí hranolový, nahoře odstupněný sokl nesoucí mramorový podstavec se zahloubeným rámcem. Rámec má horní rohy zešikmené, v ploše je rytý nápis – německy, z novozákonního Zjevení Janova: „Seelig sind die Todten die im Hern sternem. Offenb 14,13“. V překladu: „Blahoslavení jsou mrtví, kteří umírají v Pánu. Zj, 14,13“. Na zadní straně rytý nápis: „Errichtet von David u. Mariana Christ 1877“. Podstavec zakončuje trojúhelný štít, jehož střední vrchol je rovný. Na podstavec navazuje kříž (pisánský?) s litinovým tělem Krista.

 

STAV: na zadní straně mramorového podstavce je rezavá skvrna

 

MATERIÁL: mramor, litina

 

LITERATURA:

Kříž na hřbitově je zmiňován v roce 1868 jako dřevěný, v říjnu 1877 byl nahrazen mramorovým.

SOA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Verzeichnis der Kreuze und Kapellen; Jména fundátorů jsou napsána na zadní straně kříže.

 

Fotografie a podklady Josef Faltičko, 2017.