Kříž mezi Krchleby a Pobučím

obrázekobrázekobrázekobrázek

Kříž mezi obcemi Krchleby a Pobučím, na křižovatce s polní stezkou, 1798

Samostatně stojící pískovcový podstavec s nepůvodním litinovým křížem se nachází u silnice mezi obcemi Krchleby a Pobučí.

Na jednom stupni je hranolový sokl, na kterém je podstavec s konkávně tvarovanými boky. Podstavec je zakončen segmentově vzepnutou profilovanou římsou, která je ve středu přerušená a zatočená do menších volut. V čelní straně podstavce je rytý rámec kopírující tvar podstavce a v něm jsou rytá písmena IHS, nad příčkou H je křížek, pod ní srdce. Ve spodní části rámce jsou vlevo ryté iniciály MS a v pravém rohu datace 1798. Římsa nese kónický dřík kříže, který se ve spodní části rozšiřuje. Dřík je zdoben páskou tvořící ve spodní části dekor volut. Na dřík nasedá nepůvodní litinový kříž, pravděpodobně z 19. století.

 

STAV: pouze nepůvodní litinový kříž, jinak stav dobrý, pískovec místy zvětralý

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 30. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

 

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu, VM, 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

Kříž je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 2128 a nachází se na parcele č. 811/1.

 

Jedná se o pozdně barokní kamenickou práci.

Na obdélné základně o hranách 1,55 x 0,9 m a se zaoblenými rohy stojí dvoudílný postament ve spodní části s jednoduchým soklem, konkávně tvarovaným dříkem na bocích, vypnutou, volutami ve středu zakončenou římsou, v horní části s nízkým podstavečkem, zužujícím se, páskem stočeným ve spodní části do volut, zdobeným dříkem a tvarovanou římsou, nese litinový kříž s korpusem Krista. Na čelní straně spodního dříku je v jednoduchou linií orámovaném poli tvaru převrácené kasule tesaný monogram IHS – nad horizontální spojnicí písmene H kříž, pod ní srdce. Vlevo iniciály MS, vpravo vročení 1798. Materiál: pískovec. Celková výška: cca 4 m.

Kamenická práce svědčící o doznívání užití barokního tvarosloví v regionálním kontextu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sloup-s-krizem-535922

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/12564

 

 

(210) N 49° 49,519‘

E 16° 50,224‘

509 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx