Kříž v poli mezi kapličkou u Palonína a sochou Panny Marie za Lošticemi

Palonín, kříž na poli mezi kapličkou a Lošticemi Palonín, kříž na poli mezi kapličkou a LošticemiPalonín, kříž na poli mezi kapličkou a Lošticemi Palonín, kříž na poli mezi kapličkou a Lošticemi 

Kříž na poli mezi kapličkou u Palonína a sochou Panny Marie za Lošticemi, 1768

Kříž stojí uprostřed pole v rovinatém terénu, nevede k němu žádná přístupová cesta. Původní cesta od Loštic k Palonínu byla rozorána. Vedle kříže roste Lípa srdčitá.
Na jednom stupni hranolový sokl v horní části odstupněný a zužující se. Nasedá na něj nízký podstavec plynule přecházející v kónický dřík. Podstavec je ze tří stran zdobený rytým rámcem s vykrojenými rohy. Vzadu na podstavci je rytá datace 1768. Vysoký dřík je ze tří stran zdobený opět rytými rámci s vykrojenými rohy, v čelní straně je ornament tvořený páskem (stuhou), zakončený dole zvonečkem. Vrchol dříku je zakončený profilovanou římsou nesoucí jednoduchý dole rozšířený kříž s tělem Krista. Kristus má zvýrazněná žebra.
 
V reversním listu se píše: „Já Rozália, pozůstalá vdova po Bartoloměji Planeku, bývalém sousedu dědiny Palonína v Markrabství Moravském, k slavné kartuze Olomoucké patřící poddaná, známo činím týmto obec přede všemi, že jsem ku cti a chvále Boží, na moje vlastní outraty, dala při veřejnej cestě která od Palonína k Lošticím vede, právě při hranicích Loštických na konci roly Martina Šincla souseda Palonínského, postaviti kříž kamenný na kterém figura aneb kříž ten neb cokoliv při něm, za mého žití bejti v nějakém porušení a k zkáze, jakýmkoliv způsobem a příhodou mělo přijíti a žádný jiný dobrodinec, by se k toho popravení aneb vystavení nevynacházel, tak slibuji, že já na moje outraty vlastní zase figuru a kříž ten spraviti, aneb kdyby toho potřeba bylo, já toho nový zase postaviti dáti chci, že by ale na budoucí časy místo to křž a umučení spasitele našeho zaopatřena mohla býti, k chrámu Páně Moravičanskému deset rýnských na hotovy za mého živu bejti, pod roční interes zanechávám, aby na jisto bezpečné místo půjčené bejti mohly a ty roční interesní peníze, kdykoliv potom v budoucnu při tom vejš opáčeném kříži a figuře by následovala, aby ty interesní peníze na opravení téhož kříže a figury obrácené a vydané byly míti. Chci aby pak tejto připovědí a zřízení, tým lepší jistota a důvěrnost byla, dožádala jsem sobě celé pečeti obce Palonínské aby mne tento můj reversní list pečetí svou obecní potvrdili a se podepsali, jenž se stalo v dědině Palonín, dne 23 juni 1768.
Fabian Hausknecht, rychtář, Josef Vrtal purkmistr starosty a celá obec dědiny Palonín.“
Kříž vysvětil farář a kanovník Václav Bambula.
 
 
LITERATURA:
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 99.
 
STAV: pískovec, zvětralý, kříž je nakloněný na jednu stranu.
MATERIÁL: pískovec.
 
POZN.: typově stejný kříž se nachází také v Lošticích, lokalita „U Valchy“.
 
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
Fotografie ze dne 30.8.2012, Nina Koudelková
 
N 49° 44,115‘
E 16° 56,723‘
277 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx