Kříž na cestě do Police

Úsov, kříž na levé straně silnice do PoliceÚsov, kříž na levé straně silnice do PoliceÚsov, kříž na levé straně silnice do Police

Úsov, kříž na levé straně silnice do PoliceÚsov, kříž na levé straně silnice do Police

Kříž na levé straně silnice do Police, 1. polovina 19. století

Na jednom stupni je posazen hranolový sokl s předsunutou střední částí. Na čelní straně je ve vpadlém rámci reliéf s nástroji mučení Krista (kopí a houba) a věncem. Sokl je v horní části odstupněný a nasedá na něj hranolový podstavec podepřený volutovými křídly. Podstavec je zdobený reliéfem Jana Křtitele (atribut – beránek u nohou) v mělké nice. Podstavec zakončuje trojúhelný štít, ve středu čelní strany je reliéf trojúhelníku s božím okem. Na štít navazuje široká profilovaná římsa, v rozích zdobená akantovými lístky. Krátký dřík je v dolní části volutově rozšířený, v přední části s reliéfem eucharistie a je zakončený širokou profilovanou římsou s okřídlenou hlavičkou anděla na čelní straně. Následuje jednoduchý kříž s Kristem.

 

STAV: dobrý, po rekonstrukci, pískovec je mírně zvětralý

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Kříž k Polici je mohutný pískovcový kříž z maletínského pískovce. Pochází z 1. poloviny

19. století. Opravený kříž najdete na návrší mezi Úsovem a Policí. Je majetkem města Úsov.

V roce 2002 byl kříž ze sbírek občanů a města opraven a slavnostně za přítomnosti jednoho sta občanů i vysvěcen knězem ze Zábřeha.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-usov

 

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2008, Mária Kudelová.