Podolíčko, kříž na návsi

obrázekobrázekobrázekobrázek

Křemačov, část Podolíčko, kříž v centru obce, 1857 (1837?)

Na jednom stupni je posazen sokl, který má v čelní straně rytý rámec s datací, která je v současném stavu špatně čitelná: 1857 nebo 1837. Sokl je odstupňován a přechází v hranolový podstavec zdobený v čelní části rytým rámcem s reliéfem Panny Marie Bolestné. Podstavec zakončuje profilovaná, do segmentu vypnutá římsa zdobená ve středu reliéfy dvou hlaviček andílků s křídly. Na římsu nasedá dřík kříže, v jeho spodní hranolové části je špatně čitelný německý nápis: Vatter dem Mir (?). Dřík je kónický, hranolový, v přední části s rytým rámcem, v němž je reliéf kalicha s obilnými klasy a vinnou révou a nástroji umučení Ježíše Krista (kopí, houba na holi, důtky, metla). Dřík zakončuje profilovaná římsa a na ni nasedá vlastní kříž s korpusem Krista, patka kříže je zdobena reliéfem modlícího se Krista v Getsemanské zahradě. Ramena kříže jsou ukončena trojlistem s menšími krajními listy.

 

STAV: nečitelná datace na soklu a text na spodní části dříku

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

Kříž má znaky stejné kamenické práce jako kříž v Krchlebech u zemědělského statku.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17686

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/kremacov/kremacov.htm

 

 

(182) N 49° 47,236‘

E 16° 53,072‘

303 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx