Kaplička sv. Pavlíny směrem na Loštice

Palonín, kaplička sv. Pavlíny, v poli směrem na Loštice Palonín, kaplička sv. Pavlíny, v poli směrem na Loštice Palonín, kaplička sv. Pavlíny, v poli směrem na Loštice

Kaplička sv. Pavlíny v poli směrem na Loštice

Výklenková barokní kaplička se nachází v poli mezi Palonínem a Lošticemi. Nevede k ní žádná přístupová komunikace. Původní cesta, u které stála byla rozorána. U kapličky je vzrostlá Lípa srdčitá. Kaplička je zaznamenaná v mapách stabilního katastru z roku 1834, pochází pravděpodobně z přelomu 17. a 18. století.
Zděná stavba, čelní strana zdobena po stranách pilastry, vchod tvoří dřevěné jednokřídlé dveře. Fasáda je zakončena oběžnou korunní římsou, na kterou navazuje v čelní části cibulový štít s prázdnou nikou, vrchol štítu tvoří kovový kříž. Uvnitř původně stál oltářík P. Marie, který dnes již chybí.
Palonínské kronice je zmínka o kapličce, stojící u cesty do Loštic, která byla postavena jakožto dílo záslužné. „Kterás rodina, hospodářivší na statku č. 32, v době nebezpečí nákazy morové učinila slib, že bude-li zachráněna, postaví ke cti a chvále patronů ochranitelů od morové rány svaté Pavlínce, svatmu Rochu a svatému Šebastiánu kapličku.“
 
 
LITERATURA:
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 97.
 
STAV: oprýskaná fasáda, dveře nezamčené, prasklina od niky směrem dolů ke dveřím. Stav v roce 2013 – kaplička má novou fasádu, nové dveře.
MATERIÁL: cihly
 
Fotografie ze dne 9.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N 49° 43,928‘
E 16° 56,945‘
278 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx