Kaple sv. Floriána

Moravičany, kaplička sv. Floriána u křižovatky na Mohelnici a Loštice

Kaplička sv. Floriána u křižovatky na Mohelnici a Loštice, 1. polovina 18. století

Zděná stavba, kaplička je po bocích členěna vystupujícími rámci natřenými na bílo, vnitřní plochy jsou oranžově červené. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, horní část do půlkruhu je paprskovitá. Ve spodní části stavby (do výšky cca 1 m) je zdivo po celém obvodu rozšířeno a natřeno šedou barvou. Ve štítu je v oválu reliéf sv. Floriána. Fasády jsou ukončeny oběžnou korunní profilovanou římsou, ve středu segmentově prohnutou. Nad prohnutím je štít. Vnitřní fresková výmalba od Petra Herziga představuje obec Moravičany s významnými budovami (kostel, záložna, sokolovna, náves…), nad tím uprostřed stropu sv. Florián hasí hořící střechu jednoho z domů. Boky kapličky jsou vymalovány do výšky cca 150 cm, výmalba má imitovat mramor. V kapličce je stůl, opět malovaný Petrem Herzigem, imitující dřevo. Sedlová středa z červeného umělého šindele.

Kaplička byla vymalována v roce 2005.

Místní název kapličky je „Florejánek.

 

STAV: restaurováno a obnoveno obcí Moravičany

MATERIÁL: cihly

 

LITERATURA:

 

Kunstfeld, J.: Moravičanské kapličky. Hanácký kalendář, Olomouc 2006, s. 110–114.

Kaplička sv. Floriána není přesně datována, ale její vznik sahá jistě do 18. století a vzhledem k místu, kde stojí, není vyloučeno, že na jejím místě stávala i stavba starší. Již v době faráře Vraclavského se k ní konaly průvody a v roce 1858 byla pokryta tvrdou krytinou, další oprava je doložena v roce 1881. Dnešní stav je po opravě z roku 1993 a vnitřek je vymalován lidovým umělcem Petrem Herzigem. Motivem malby je sv. Florián vylévající vodu z loštického poháru na hořící dům. Kruhový obraz znázorňuje starší zástavbu obce. Kaplička byla vymalována před oslavami stodvacetiletého výročí založení Spolku dobrovolných hasičů, které se konaly 5. 7. 2005, během nichž byl posvěcen před kaplí nový hasičský prapor. Místní název kapličky je ve zdejším nářečí „Florejánek“.

 

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 118.

Kaplička sv. Floriána na horním konci vesnice byla zbudována obcí neznámo kdy. Ale už v době faráře Vraclavského (1731–1777) konaly se k ní průvody. Posledně byla kaplička opravena roku 1945 a střecha potom roku 1956.

 

Kronika obce Moravičany, SOKA Šumperk

1851. Ten rok byla kaple sv. Floriána kamením pokryta a uvnitř opravena.

 

 

N 49° 45,491‘

E 16° 57,460‘

259 m

Garmin GPSmap 60CSx

 

Fotografie z 5. 10. 2006.