Kaple směrem na Doubravici

Moravičany, kaplička Nejsvětější Trojice, na konci obce směrem k Doubravici

Kaplička Nejsvětější Trojice na konci obce směrem k Doubravici, 18. století

Zděná stavba, v bočních fasádách vždy jedno okno s půlkruhovým záklenkem. Dřevěné dvoukřídlé dveře, nahoře půlkruhovité, jsou zasazeny do portálu po stranách zdobeného pilastry a nahoře zakončeného segmentovitě prohnutou římsou. Fasáda celé kapličky je zdobena pilastrovými rámci bílé barvy, vnitřní plochy jsou růžové. Rámce jsou zakončené širokou oběžnou profilovanou korunní římsou, která v čelní straně nese jetelovitý štít s nikou vloženou mezi dvěma pilastry. Uvnitř je valená klenba bez výmalby.

 

STAV: obnoveno, restaurováno

MATERIÁL: cihly

 

LITERATURA:

Kunstfeld, J.: Moravičanské kapličky. Hanácký kalendář, Olomouc 2006, s. 110–114.

Kaplička u továrny u cesty do Doubravice byla postavena také v době moru, kolem roku 1713. Jako budovatel se uvádí Ignác Kopp, který přišel z Police a v roce 1828 se oženil v Moravičanech s Annou Bartákovou. V roce 1942 byla opravena továrníkem Václavem Kratochvílem. Dřevěný reliéfní obraz Nejsvětější trojice byl nahrazen ku poctě zemřelé továrníkovy manželky obrazem sv. Otilie, který maloval malíř Mráz. Poslední oprava je z roku 1993.

 

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 118.

Jakub Lolek píše, že v těch místech byla postavena kaplička též roku 1713. To bude sotva pravda, protože o nynější kapličce je záznam v seznamu soch, křížů a kapliček z roku 1833, že ji vybudoval Ignác Kopp z čísla 6 (dnes 124). Koppové přišli do Moravičan z Police. Ignác Kopp se tu oženil s Annou Bartákovou roku 1828. Kapličku patrně nepostavil on, ale jeho otec nebo předek. Při opravě roku 1942 byl dřevěný reliéfní obraz Nejsvětější Trojice nahrazen obrazem sv. Otilie, malovaný otcem tehdejší vychovatelky u továrníka, Mrázem.

 

Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině. Diplomová práce, ČZU v Praze 2013.

Kaplička je zaznamenaná v mapových podkladech stabilního katastru na pozemku č. 196 označený jako pastvina. Kaplička byla v roce 2009 opravena, její současný stav je velmi dobrý.

 

Fotografie z 5. 10. 2006.

 

 

N 49° 45,193‘

E 16° 57,905‘

257 m

Garmin GPSmap 60CSx