Kaplička se zvoničkou

Vlčice, kaplička se zvoničkou Vlčice, kaplička se zvoničkou Vlčice, kaplička se zvoničkou Vlčice, kaplička se zvoničkou Vlčice, kaplička se zvoničkou Vlčice, kaplička se zvoničkou

Kaplička se zvoničkou, 1906

Zděná sakrální stavba obdélného půdorysu stojí po pravé straně silnice směřující od Loštic. Obdélný vchod nahoře je mírně segmentově prohnutý, boční fasády prolomeny jedním oknem s půlkruhovým záklenkem. Čelní strana je zdobená po bocích pilastry, které jsou zakončené úzkou profilovanou římsou, nad kterou je oběžná profilovaná korunní římsa nesoucí z trojúhelníkový štít s plastickým jetelovým křížem s datací 1906. Zvonička cibulového tvaru. Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé.
 
STAV:nově opraveno a restaurováno.
MATERIÁL: cihly, dřevo.
 
LITERATURA:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
Kaple se zvonkem na Vlčici zbudována z darů dobrodinců a posvěcena r. 1906
 
Taťoun, P.A. Sto let kapličky ve Vlčicích. Hlas Loštic, červen 2006, s.16 – 17. 
 
Fotografie ze dne 19.10.2006, Jaromír Mašek.
 
N 49° 44,202‘
E 16° 54,383‘
274 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx