Kaple sv. Trojice

Police, kaplička Nejsvětější TrojicePolice, kaplička Nejsvětější TrojicePolice, kaplička Nejsvětější TrojicePolice, kaplička Nejsvětější Trojice

Kaplička Nejsvětější Trojice, 1818

Zděná sakrální památka se nachází mezi stromy na pravé straně silnice z Úsova do Police. Kaplička je obdélného půdorysu (d = cca 180 cm, š = 283 cm) s polygonálním zakončením. Fasáda je bez zdobení, jednoduchá, zakončená oběžnou korunní římsou. Štít ve tvaru trojúhelníku má v čelní straně čtvercovou niku. Střecha pokryta lámanou břidlicí. Vstup je obdélný, dveře nejsou, místo nich kovaná mříž. Uvnitř je přes celou zadní část zděný podstavec (obložený červeným cihlami), uprostřed je v čelní straně bílý kříž, podlaha z lámaného kamene. Vstupní práh je také z cihel, položených vedle sebe na šířku.

 

STAV: rekonstruováno, nově natřeno, nová střecha

MATERIÁL: cihly, břidlice, kov

 

 

LITERATURA:

Kaplička je zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1091.

Č. parcely 141 vpravo od silnice Úsov–Police před rybníkem.

Zaklenuta valenou klenbou, přecházející v konchu. V průčelí vchod se segmentovým záklenkem. Průběžná hlavní římsa je v průčelí zastřešena pultovou stříškou břidlice. Drobná empírová stavba zlidovělého charakteru z roku 1818.

http://pamatkovykatalog.cz/?element=538122&sequence=12058&page=483&action=element&presenter=ElementsResults

 

U kaple roste Urbánkova lípa, chráněný strom. Vysazena kolem roku 1918 u kapličky na místě staré lípy, která se rozpadla. Novou lípu vysadil statkář Jan Urbánek. Prapředek Jana Urbánka na tomto místě shodil z koně správce panství a usekl mu hlavu rýčem kvůli sporu o vrácení polického rybníka do majetku rodiny Urbánkovy. Rybník i s usedlostí č. p. 44 rodině připadly zpět na základě občanského zákoníku Josefa II. z roku 1811, což vrchnost odmítala akceptovat. Spor vyústil v již zmíněnou tragédii. Na místě, kde se odehrála, vystavěla rodina roku 1818 kapli. Kaple je zasvěcena Nejsvětější Trojici.

 

Stav v roce 2016 – doplněn do niky obrázek Nejsvětější Trojice.

http://www.drobnepamatky.cz/node/12403

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.