Kaplička na elbském kopci

Nové Losiny, kaplička na Elbském kopciNové Losiny, kaplička na Elbském kopci

Kaplička na elbském kopci, 19. století

Čtyřboká zděná kaplička stojí na kopci nad bývalou elbskou rychtou při cestě do Nových Losin. Na kamenné podezdívce stojí drobná sakrální stavba, která má v přední straně výklenek. Střecha je stanová, pokrytá pásy asfaltové lepenky. Kaple je bíle omítnuta.

 

STAV: Kaplička je postupně rekonstruována, bylo provedeno odvlhčení a izolace, kaplička je bílé omítnuta.

 

MATERIÁL: cihly, kámen

 

LITERATURA:

Kaple na Elbském kopci byla vybudována majitelem usedlosti čp. 2 Johannem Kristenem. Usedlost dosud stojí. Posvěcena byla 2. června 1873.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Verzeichnis der Kreuze und Kapellen.

 

Na stejnojmenné lokalitě je kamenná mariánská kaple zaznamenána v reversu z 31. prosince 1770.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Fundations Instrument zur Capellen am Elbner Berg gehörig.

 

Kaple byla v 90. letech 20. století neodborně opravována novolosinským kostelníkem, který ji zčásti pokryl betonem.

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/11769

 

Podklady a fotografie Josef Faltičko, 2017.