Kaplička na Chloumku

Loštice, kaplička na Chloumku. Loštice, kaplička na Chloumku. Loštice, kaplička na Chloumku. Loštice, kaplička na Chloumku. Loštice, kaplička na Chloumku.

Loštice, kaplička na Chloumku

Zděná kaplička se nachází v poli nad Lošticemi po levé straně směrem do Žádlovic. Kalička stojí na zvlněném terénu, který je obdělávaný jako pole. Je viditelná z okolí a vytváří dobře zapamatovatelný orientační bod v krajině. U kapličky rostou čtyři Lípy srdčité. Vzhledem k tomu, že původní vazba na cestu zanikla, je v období vegetace nepřístupná.
Původní barokní stavba již zanikla, na jejím místě je obnovená kaplička. Půdorys obdélníku, sedlová střecha je pokrytá pálenými taškami – typ bobrovka. V přední části jsou po straně dva pilíře, přední strana zdobena po celé délce třemi římsami. Nad poslední římsou je štít se dvěma pilíři, štít je zakončený do obloučku. Dolní část kapličky je do výšky cca 60 cm zesílena, horní část zdobena z tří stran širokou oběžnou korunní římsou. V bocích jsou půlkulatá okna s mříží. Kaplička je opatřena kovovou mříží, uvnitř kaple je umístěn jednoduchý dřevěný kříž.
 
STAV: dobrý, po rekonstrukci
MATERIÁL: cihly
 
 
LITERATURA:
 
Fischer, R. Kříže a boží muka v Lošticích. Separát. 4 str.
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 62.
 
Kaple „na Chloumku“ byla postavena někdy před r.1719 a měla zvonek, jehož hlas doprovázel odsouzence k smrti na popraviště, které tam stávalo. Je tam symbolický obrázek sv. Jana Křtitele se sťatou hlavou. Stojí na p. č. 1010 a „Haftet auf dem Acker“ stojí v záznamu z r. 1834.
Kaplička je zaznamenaná v indikační skice z roku 1834.
 
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N49 44.794
E16 55.082
298 m.n.m
Garmin GPSmap 60CSx