Kaplička se zvoničkou

obrázekobrázek

obrázekobrázek

Kaple sv. Barbory se zvoničkou, 1838

Zděná stavba obdélného půdorysu, v zadní části zakončená do půlkruhu. Fasáda je šedá, břízolitová, v bočních stranách jsou půlkruhová okna, vstupní dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, zdobené řezbou. Fasáda je zakončena korunní oběžnou římsou, v čelní straně je trojúhelníkový štít s datací MDCCCXXXVIII (1838) a pod tím 1971 (pravděpodobně datum renovace). Uvnitř se nachází křížová cesta a oltářík s obrazem P. Marie s Kristem.

 

STAV: dobrý

 

MATERIÁL: cihly

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17840

https://www.turistika.cz/mista/pavlov-vacetin-drobne-pamatky/detail

https://olomouc.rozhlas.cz/vacetin-kdysi-jmenovali-i-dvacetinem-jmeno-mu-vsak-dal-patrne-zakladatel-vacata-8029505