Nové Losiny, kaple Panny MarieNové Losiny, kaple Panny MarieNové Losiny, kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie, 1864

Za novolosinským hřbitovem na kamenné podezdívce stojí bíle omítnutá čtyřboká zděná kaplička, která má v přední části výklenek. Stříška je jednoduchá, sedlová, pokrytá černou asfaltovou lepenkou. Okraje stříšky jsou zpevněny plechovými pásky. V čelní straně v místě spojení obou částí stříšky je umístěn jednoduchý kříž. Výklenek je v horní části půlkruhový, uvnitř se nachází bronzový reliéf Panny Marie s Ježíškem od uherskohradišťského sochaře Vladislava Vaculky.

 

STAV: Kaplička je po rekonstrukci, omítka na některých místech opadává. Stejný reliéf se nachází i na Vřesové studánce.

 

MATERIÁL: cihly, kámen

 

 

LITERATURA:

Kapli nechal postavit majitel rychty Josef Vogl v roce 1864, stavba se nacházela na pozemcích této usedlosti. Měla být postavena z kamene a zasvěcena sv. Barboře.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Revers-Neu Ullersdorf am 29. April 1864.

 

Nejpozději v meziválečném období se její zasvěcení změnilo na mariánské.

FRÖMEL, Franz et al.: Kleine Chronik: Kirch-Sprengel. Giessen 1988, s. 452.

 

Po roce 1945 kaplička zanikla, ale byla v 90. letech 20. století obnovena jako zděná výklenková kaplička.

 

Podklady a fotografie Josef Faltičko, 2017.