Kaple Nejsvětější Trojice

Doubravice, kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice, poč. 19. století

Zděná stavba, v bočních fasádách vždy jedno okno. Dřevěné dvoukřídlé dveře jsou zasazeny do jednoduchého žlutého portálu. Plocha dveří je rozdělena do 6 polí – 4 čtverce a 2 obdélníky, vždy dvě pole naproti sobě jsou stejně zdobené řezbou. Čelní strana je zdobena v rozích pilastry, kolem kaple obíhá profilovaná korunní římsa. Pilastry a římsa jsou žluté. Římsa nese štít, ve kterém je výklenek s oválným oknem. Na vrcholu štítu je posazena kamenná šiška. Kaple je se zvoničkou.

 

STAV: restaurováno v roce 2005.

MATERIÁL: cihly

 

LITERATURA:

Novák, J. Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 118.

Zakládací listiny není. O kapli se však, jak je v seznamu z roku 1833 podotknuto, obec Doubravice. Obraz Panny Marie, který v ní býval, byl později (1893?) vyměněn za obraz Nejsvětější Trojice. Roku 1893 dal klenovický farář, doubravický rodák Tomáš Wiederman u příležitosti svého pětadvacetiletého kněžského jubilea důkladně kapli opravit zevně i zevnitř. Jeho bratr, obchodník v Bouzově, věnoval na udržování kaple 300 korun. MV v Doubravici kapli pěkně opravil.

 

Také:

http://www.turistika.cz/mista/doubravice-moravicany-kaple-nejsvetejsi-trojice