Kříž U Valchy, směrem na Žádlovice

Loštice, kamenný kříž „U valchy“ na cestě směrem do Žádlovic, 1760. Loštice, kamenný kříž „U valchy“ na cestě směrem do Žádlovic, 1760. Loštice, kamenný kříž „U valchy“ na cestě směrem do Žádlovic, 1760.

Kamenný kříž „U Valchy“ na cestě směrem do Žádlovic, 1760

Kříž stojí před rodinným domem u silnice na Žádlovice. Kříž je zaznamenaný v mapách stabilního katastru z roku 1834, kde stojí na hranicích pozemku č. 1051 majitele Drlíka a pozemku č. 1244 označeného jako silnice bez příkopu.
Na sokl čtvercového půdorysu nahoře odstupněný nasedá krátký podstavec, který plynule přechází v hranolový kónický dřík. Sokl nese v čelní straně nápis: Renov 1824 Alex Derlik. Na čelní straně podstavce je v zahloubeném rámci s vykrojenými horními rohy reliéf P.Marie Bolestné, po obou stranách jsou ryté rámce s vykrojenými rohy, v levém jsou vyryta písmena BU(S?).Vzadu na podstavci je nápis: ANTON DRLEK 1760. Vysoký dřík je ze tří stran zdoben zahloubenými rámci, z průčelí je v rámci ornament pásky zakončené zvonečkem. Vrchol dříku zakončuje široká profilovaná římsa, která nese kříž s tělem Krista, dole rozšířený a z čelní strany s písmeny IHS.  
 
STAV: pískovec zvětralý, reliéf P. Marie Bolestné je natřený hnědou barvou z pod níž vystupuje stříbřenka, detaily obličeje P. Marie nečitelné, páska na dříku natřená stříbřenkou, Kristus vykazuje velké disproporce. V roce 2013 byla již na domě hotova nová fasáda.
MATERIÁL: pískovec
 
Literatura:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
U býv. soukenické valchy, jež měla č. 94 a nyní před domem čp.289 stojí kamenný kříž, na němž čteme nápis: Anton Drlík (z č. 81) 1760 (zbudoval), renovatum 1824 Alex Derlik (syn budovatele). Udržovací revers je vtělen na poli.
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 72
 
 
POZN.: stejný typ kříže se nachází v poli mezi Palonínem a Lošticemi, shodná výzdoba i s datací spadá do stejného období, pravděpodobně se jedná o jednoho autora.
 
Fotografie ze dne 19.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N49° 44,115‘
E16° 55,288‘
289 mn.m
Garmin GPSmap 60CSx