Kříž u kostela sv. Prokopa, tzv. misionářský

Loštice, kamenný kříž u kostela sv. Prokopa tzv. misionářský Loštice, kamenný kříž u kostela sv. Prokopa tzv. misionářský

Kamenný kříž u kostela sv. Prokopa, tzv. misionářský, 1801

Na levé straně od vchodu stojí na třech stupních sokl ve tvaru kříže, na jeho čelní straně je vsazena mramorová deska s nápisem: Nepověsíme-li existenci světa na Krista, můžeme ji pověsit na hřebík! RNDr. Jiří Mrázek, CSc.“ Sokl přechází v hranolový podstavec podepřený po stranách volutovými křídly. Podstavec je zdobený ve vpadlém rámci s vykrajovanými rohy reliéfem P. Marie Bolestné. Vzadu na podstavci nápis: „IOHANN PVDIL VON REICHNAV ANNO 1801“. Nad reliéfem je stylizovaná mušle zakomponovaná do profilované římsy uprostřed segmentově prohnuté.Hranolový konický dřík je ve spodní části volutově rozšířen, v rozích jsou ryté voluty, tento vzniklý rámec je zdoben v čele jemnou girlandou. Následuje jednoduchá římsa a nad ní vyrůstá dřík se zahloubenými rámci, v čelní straně je reliéf s motivem rokaje, pásky a v horní části zvoneček. Dřík je od jetelového kříže s plastickým korpusem Krista oddělen širokou profilovanou římsou.
 
STAV: Stupně stažené kovovými pásy, pískovec poničen kyselými dešti, rez, profilované římse mezi podstavcem a dříkem chybí roh vzadu na pravé části.
MATRIÁL: pískovec
 
Literatura:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.14.
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
 
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát, 4 str.
Johann Pudil, loštický rodák, z Rychnova. Na postavení se sbíralo r. 1780, poslední dar dal P.
 
Fotografie z 5.10.2006, Jaromír Mašek
 
N 49° 44,757‘
E 16° 55,832‘
252 m n.m.
Garmin GPSmap 60CSx