Kamenný kříž u kaple

Doubravice, kamenný kříž u kaple na návsiDoubravice, kamenný kříž u kaple na návsi

Kamenný kříž u kaple na návsi, 19. století

Na jednom stupni hranolový sokl nahoře odstupněný, na který nasedá hranolový podstavec zdobený z čelní strany reliéfem P. Marie Bolestné, na pravé straně reliéf Sv. Ma (-) as držící planoucí srdce, na levé straně reliéf světce, nápis nečitelný, s kopím a knihou (Sv. Tadeáš?). Podstavec zakončuje široká profilovaná římsa, ze které vyrůstá konický hranolový dřík, v průčelí reliéf s nástroji umučení Krista (kopí, hůl s houbou, důtky, třtina). Dřík přechází přes profilovanou římsu v jetelový kříž s korpusem Krista.

 

STAV: pískovec místy narušen zvětráním, nápisy u světců špatně čitelné až nečitelné

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Novák, J. Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 120.

Kamenný kříž u doubravické kapličky byl zbudován Tomášem Krejčířem, zahradníkem č. 13 v Doubravici. Zakládací listina je z 5. září 1824. Udržování kříže je vtěleno v pozemkové knize katastrální obce Doubravice na č. 13.

 

Fotografie ze dne 9. 10. 2006.

 

N 49° 44,843‘

E 16° 58,541‘

262 m

Garmin GPSmap 60CSx