Pieta naproti pivovaru

Loštice, kamenný kříž s pietou proti pivovaru, 1857. Loštice, kamenný kříž s pietou proti pivovaru, 1857. Loštice, kamenný kříž s pietou proti pivovaru, 1857.

Kamenný kříž s pietou proti pivovaru, 1857

Vedle barokního domu bývalé koželužny stojí kříž se sousoším piety. Na jednom stupni je posazen sokl, který má v čelní straně destičku s nápisem: „Ke cti a chvále bolestné panny Marie postavená tato socha od Prokopa a Kateřiny manželů Pudilových roku 1857“. Na odstupňovaný sokl navazuje podstavec, který je v přední části zdobený v mělké nice reliéfem sv.Prokopa s mitrou na hlavě, berlou, držícího ďábla na řetězu. Podstavec je zakončen širokou profilovanou římsou a nese kratší dřík. Sousoší P. Marie s položeným Kristem na kolenou je posazeno na nízké římse. Truchlící P. Marie má kovovou svatozář a opírá se o jednoduchý kříž s drapérií za jejími zády. Sousoší je ze tří stran oploceno nižším kovovým plůtkem.
 
STAV: Pískovec je místy zvětralý a odloupnutý, na reliéfu jsou zbytky zlacení a polychromie.
MATERÁL: Pískovec, kov.
 
LITERATURA:
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.14.
Socha bolestné P. Marie stojí při domě č. 96 na p.č. 1239/11. Prokop Pudil byl řezník z č. 96. Udržovací fond činil původně 90 zl.
 
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
Proti pivovaru stojí socha bolestné P. Marie při domě č. 96 na p. č. 1239/11 s označením: Ke cti a chvále bolestné P. Marie postavena tato socha od Prokopa a Kateřiny Pudilových r. 1857. V půli pomníku je pozlacený reliéf sv. Prokopa držícího čerta na řetězu. Prokop Pudil byl řezník z č. 96. Udržovací fond byl 90 zl.
 
Fotografie z 4.10.2006, foto Mária Kudelová
 
 
N 49° 44,536‘
E 16° 55,612‘
258 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx