Kamenný kříž směrem na Mohelnici

Moravičany, kamenný kříž směrem na MohelniciMoravičany, kamenný kříž směrem na Mohelnici

Kamenný kříž směrem na Mohelnici, 1806

Odstupněný sokl má předsunutou střední část a přechází v hranolový podstavec podepřený ze stran volutovými křídly. Podstavec je z čelní strany zdobený reliéfem P. Marie Bolestné a na zadní straně je nápis: 1806 GREGORIUS MARTINETZ, Obnoveno roku 1869 od Františka a Vincencie Martinec. Podstavec je zakončený do segmentu prohnutou profilovanou římsou, ve středu přerušenou a stočenou do rozvilin s akantovým ornamentem. Krátký hranolový kónický dřík zdobí v čelní straně reliéf s motivem kalicha s hostií, vinné révy a obilných klasů. Pod těmito motivy eucharistie jsou reliéfní hlavičky andílků. Dřík zakončuje profilovaná římsa, na kterou nasedá kříž s plastickým tělem Krista.

 

STAV: pískovec místy narušen erozí a zvětráním

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 120.

První kříž u silnice k Mohelnici, kamenný s kamenným tělem Kristovým, dal postavit na svém poli zvaném „hrubý díl“ Řehoř Martinec z Moravičan. Zakládací listina je z 23. 8. 1806.

 

Novák, J.: Paměti moravičanského chrámu sv. Jiří a jiných náboženských památek v moravičanské farnosti. Loštice 1940, s. 16.

Kříž byl obnoven v roce 1869, na své náklady obnovu provedli Františka a Vincencie Martinec.

 

Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině. Diplomová práce, ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, 2013.

 

Fotografie ze dne 9. 10. 2006.

 

N 49° 45,669‘

E 16° 57,115‘

264 m

Garmin GPSmap 60CSx