Kříž na Obectov

Loštice, kamenný kříž „na Lušti“ u Hájku při silnici na Obectov Loštice, kamenný kříž „na Lušti“ u Hájku při silnici na Obectov Loštice, kamenný kříž „na Lušti“ u Hájku při silnici na Obectov

Kamenný kříž „na Lušti“ u Hájku při silnici na Obectov, 1821

Kříž stojí nad městem u silnice na Obectov. Stojí na vyvýšeném terénním náspu u pole. Je zaznamenán v mapách 3. vojenského mapování i indikační skice z roku 1834. (Koudelková, N., 2013, str. 74). Jak zobrazuje ilustrace Adolfa Kašpara z roku 1931, je kříž postaven na vyvýšeném místě s výhledem na panoramu města i širokého okolí. V současném stavu tomu brání vzrostlá zeleň.
Ke kamennému kříži stoupají tři schody, na kterých je hranolový nahoře odstupněný sokl s nápisem v čelní straně: ioseph herold messtan lossticki tentiz kriz swaty tv zalozil leta pane 1821. Na sokl nasedá hranolový podstavec s reliéfem P. Marie Bolestné a nad ním je blíže neurčený nápis (uprostřed „A“ a pod ním zprava „R“ „I“ „A“ – monogram Maria?) zaklenutý do segmentu prohnuté profilované římsy ve středu přerušené a stočené do rozvilin, která podstavec zakončuje. Navazuje hranolový kónický dřík ve spodní části volutově rozšířen, mezi volutami akantové listy a po stranách je dřík lemován rytými rámci. Ozdobu tvoří reliéf s nástroji mučení Krista – kopí, houba, důtky a svazek třtiny a v horní části prázdný medailon. Dřík zakončuje širší profilovaná římsa nesoucí kříž s korpusem Krista v dolní části rozšířený a zdobený rostlinným dekorem.
 
STAV: pískovec zvětralý, schody zarostlé, místy pískovec popraskán.
MATERIÁL: pískovec.
 
Literatura:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
 „Na Lušti“ u Hájku při silnici k Obectovu stojící kříž hlásá: Josef Herold z č.118 miesstan Lossticki tentýž kříž swatý tu založil. Léta Páně 1821.  
 
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
Na Lušti u Hájku při silnici k Obectovu na p.č. 375 stojí kamenný kříž s nápisem: Josef Herold miesstan Lossticki tentýž kříž tu založil. Léta Páně 1821.
 
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 74.
 
 
Fotografie ze dne 9.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N 49° 44,327‘
E 16° 55,988‘
308 m
Garmin GPSmap 60CSx