Sv. Jan Nepomucký, naproti zámku

Úsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámkuÚsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámkuÚsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámkuÚsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámku

Úsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámkuÚsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámkuÚsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámkuÚsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámku

Úsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámku

Sv. Jan Nepomucký naproti zámku, 1724

Na dvou stupních o půdorysu osmihranu stojí na soklu a podstavci socha sv. Jana Nepomuckého. Podrobnější popis viz níže.

 

STAV: po restaurování

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána do Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1171.

 

Úsov: Socha sv. Jana Nepomuckého v parku naproti zámku

NKP č. 1171

Č. parc. 319/1

Na dvou kamenných stupních je čtyřhranný sokl se zkosenými hranami. Ve čtvrtině výšky dělí profilovaná patka hladkou spodní část od horní části soklu, zdobené na zkosených hranách pilastry s volutou. Dolní část soklu je zdobena pásem akantových květů, plochy soklu vyplňují plastické kartuše. Na přední straně je rolverkově zdobený dělený erb Františka Václava z Thanenbergu (dole stromek, nahoře dvě šesticípé hvězdy, v klenotu orličí křídla s hvězdami a přední polovinou koně). Na pravé straně je nápis kapitálou: MANGO / FAMA / PERI:/ CLITANTIVM / PATRONO / INVICTO SIGILLI / CONFESSIONIS / SECRETARIO / MARTIRI / STELLIS / CORONATO/, 

Na levé straně: D: FRANC : / WENCES : NOBIL : /  DE THANENBERG / TVNCTEMPORIS / SERENISSIMI / OPAVIE ACARNOVIAE / REGNANTIS DVCIS / et  GVBERNATORIS / DOMUS LICHTENSTEIN / CONSILIARIVS / ÖECONOMICVS et/ COMPLVRIVM / DOMINIRVM / INSPECTOR/

Na zadní straně nápis s chronogramem HVNC / COLLOSSVM / DEVOTIONIS / ERGO DEDICAT / ANNO CANO: / NIZATIONIS /  DIVI IOANNIS NEPOMUCENI / PATRONI / SVI / . Pod kartuší je letopočet 1724.

Podstavec zakončuje římsa půdorysně odpovídající tvaru soklu, nad ní je kulatý soklík zdobený čtyřmi volutovými křídly. Světec je obvyklého ikonografického typu: v tradičním oděvu, stojí v kontrapostu, v levé ruce drží biret, pravou má na prsou, kolem hlavy kovovou svatozář s hvězdami, u nohou má andílka, který mu podává krucifix. Celé dílo je umístěno na cihlové podnoži, vybudované zřejmě při přemísťování z původního místa u dnešního obecního úřadu.

Zdroj:http://pamatkovykatalog.cz/?element=539114&sequence=6&mode=fulltext&keywords=olomouck%C3%BD&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C3%9Asov&municipalityPart%5B0%5D=%C3%9Asov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

 

Sv. Jan Nepomucký u zámku

Socha sv. Jana Nepomuckého s andělem držícím kříž s korpusem Krista, osazená

na válcovém podstavci s volutovými křídly. Na podstavci je erb Františka Václava

z Thanenberku a tři latinské nápisy s letopočtem. Barokní socha pochází z roku 1724,

je zhotovena z maletínského pískovce, který se od 15. století těžil v nedalekém Maletíně

a v širokém okolí jej kameníci používali ke zhotovování kamenných křížů a soch. Socha je umístěna na návrší před zámkem v Úsově. Její okolí najdete upravené, s žulovým chodníkem a lavičkami. Úprava byla provedena v roce 2000 zároveň s nově vybudovaným parkovištěm pro návštěvníky zámku.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-sochy-usov