Kříž směrem na Mohelnici

 Třeština, gotizující kříž v obci směrem od Mohelnice, na rozcestí k družstvuTřeština, gotizující kříž v obci směrem od Mohelnice, na rozcestí k družstvuTřeština, gotizující kříž v obci směrem od Mohelnice, na rozcestí k družstvu

Gotizující kříž v obci směrem od Mohelnice, na rozcestí k družstvu, 1886

Sokl o půdorysu čtverce je zdobený dvěma obdélnými zahloubenými rámci a je zakončen profilovanou římsou. Na ni nasedá osmihranný podstavec (podstavec má ve čtyřech rozích předsunuté hrany ve tvaru trojúhelníku), jednotlivé plochy podstavce jsou rámované zahloubenými gotizujícími rámci. V pseudogotických nikách jsou umístěné reliéfy. V čele P. Marie Bolestná, vlevo sv. Antonín a vpravo sv. Josef s Ježíškem. Vzadu na podstavci není žádný rámec a je zde nápis: „Ke cti a chvále Boží postavil Antonín a Jozefa Merta čís.2 v Třeštině L.P. 1886.“ Nad reliéfy je pás zahloubených gotizujících obdélných rámců ve tvaru stylizovaných čtyřlístků a podstavec je zakončen zubatou římsou. Následuje krátký dřík o stejném půdorysu, dole rozšířený, který je také zdobený zahloubenými gotizujícími rámci, v čelní straně je reliéf kalicha s hostií. Dřík zakončuje stejná zubatá římsa jako na podstavci. Jednoduchý kříž, nesoucí litinové tělo Krista, má v dolní rozšířené části vsazenou mramorovou destičku.

 

STAV: pískovec je místy narušen zvětráním, chybí část římsy na soklu, reliéfy a Kristus jsou natřeni stříbřenkou, nápis je černě malován, pod barvou jsou zbytky zlacení.

MATERIÁL: pískovec, litina.

 

LITERATURA:

http://www.regionmohelnicko.cz/o/krize-trestina

http://www.drobnepamatky.cz/node/13100

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006, Jaromír Mašek.