Drechslerův kříž u čp. 77

Nové Losiny, Drechslerův kříž u čp. 77Nové Losiny, Drechslerův kříž u čp. 77Nové Losiny, Drechslerův kříž u čp. 77Nové Losiny, Drechslerův kříž u čp. 77

Nové Losiny, Drechslerův kříž u čp. 77Nové Losiny, Drechslerův kříž u čp. 77

Drechslerův kříž u čp. 77, 1858

Na třech stupních je posazen obdélný sokl, střední část je mírně předsunutá. Ve střední části je v rytém rámci nápis německy: „Errichtet von Johann und Theresia Drechsler im Jahre 1858.“ Čelní části bočních dílů jsou také zdobeny rytým rámcem. Sokl je nahoře odstupněný a nese členěný hranolovitý podstavec s nikou, ve střední části ukončenou archivoltou s gotizujícími vloženými pásy. Po stranách pilíře jsou pod konzolami, zdobenými listy, plastiky Panny Marie Bolestné a sv. Isidora. Podstavec zakončuje jednoduchá profilovaná římsa s trojúhelníkovým štítem, uvnitř je Boží oko. Nízký kónický dřík je zdoben reliéfem se symboly eucharistie (kalich, hrozen vína a obilí) a nese jetelový kříž s tělem Krista. Původně byly na římse po stranách dříku umístěny plastiky adorujících andělů, ty již scházejí.

 

STAV: Původně stál kříž před usedlostí čp. 77, ale po konci 2. světové války usedlost zanikla. Po roce 2000 byl na parcele čp. 77 postaven nový dům. V 90. letech 20. století byl kříž zpevněn ocelovou konstrukcí proti naklánění. Zpevnit jej nechal hanušovický farář P. Ignác Lakomý. Dnes jsou patrné zbytky polychromie v nice, sokl je porostlý mechem. Kříž je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1064.

 

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Ke kříži se dochoval také revers, ve kterém je uveden pouze Johann Drechsler, v listě se zavazuje za sebe i následující majitele usedlosti kříž udržovat.

SOA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Revers-Neu Ullersdorf am 15. August 1858.

 

Melzer, M. – Schultz, J. a kol.: Vlastivěda šumperského okresu. Šumperk 1993, s. 368–369.

Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska. Díl 2, J – N, Praha 1999, s. 113.

 

https://www.turistika.cz/mista/nove-losiny-kriz-se-svatym-isidorem/detail

 

Fotografie a podklady Josef Faltičko, 2017.