Boží muka směrem na Třeštinu

Police, boží muka u vedlejší silnice směrem na TřeštinuPolice, boží muka u vedlejší silnice směrem na TřeštinuPolice, boží muka u vedlejší silnice směrem na Třeštinu

Boží muka u vedlejší silnice směrem na Třeštinu, 2. polovina 19. století

Trojboká zděná boží muka mají zkosené hrany, v dolní polovině jsou z každé strany niky (v = 93 cm, d = 65 cm) a v horní polovině jsou z každé strany průhledy (okna) ve stejném tvaru jako niky. Střecha je stanová, ze středu vystupuje jednoduchý kovový kříž. Fasáda je zakončená oběžnou korunní římsou.

 

STAV: V roce 2007 – stavba byla omítnuta břízolitem, místy byla omítka opadaná až na cihly. V současnosti jsou boží muka opravena.

 

MATERIÁL: cihly

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

http://www.drobnepamatky.cz/node/11651

 

Boží muka jsou uvedena v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1092. Unikátní typ božích muk.

http://pamatkovykatalog.cz/?element=538570&sequence=4&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=Police&municipalityPart%5B0%5D=Police&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults