Boží muka při cestě z Loštic na Pešť

Boží muka Na Pešti 

Boží muka Na Pešti

Boží muka jsou zaznamenaná v mapách 3. vojenského mapování. Stávala u silnice směrem k Pešti. V nedávné době byla zbořena při autonehodě. Socha sv. Antoníčka se po letech našla v poli, byla opravena a nyní je v soukromé sbírce.
 
LITERATURA
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 78.
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941.
Zmiňuje zděný sloup u silnice, který nemá nápis, ale je opatřen novým obrázkem sv. Antoníčka.