Boží muka na cestě do Žádlovic

obrázekobrázekobrázek

Boží muka na cestě směrem do Žádlovic, 18. století

Stavba byla zbudována po levé straně silnice z Pavlova do Žádlovic. Jedná se o zděná boží muka hranolového typu. Fasáda je členěna dvěma jednoduchými zaoblenými římsami na třetiny. V čelní straně je v dolní třetině mělká obdélná prohlubeň, stejně jako na bocích. Ve střední třetině se nachází hluboký obdélný výklenek s obrázkem anděla strážného, na bocích jsou mělké obdélné prázdné prohlubně. Fasáda je úplně nahoře zakončená jednoduchou římsou, na ni nasedá stanová stříška, z jejíhož vrcholu vyrůstá kovový křížek.

 

STAV: omítka oprýskaná

 

MATERIÁL: cihly, kov

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura:

Jílek, F. H.: Historický místopis kraje. Vydáno v roce 1941, s. 10. Havelkovo muzeum v Lošticích, H 2874.

 

Při okresní silnici vedoucí z Loštic do Pavlova je boží muka bez nápisu. Kdy byla postavena, nepodařilo se zjistiti. Také není pamětníka, který by si pamatoval, z jakého důvodu byla postavena. Jen lidové podání nezaručeně vypráví, že boží muka jest postavena v době morové v letech 1855 – 60, kdy jistá rodina Jakšova v Pavlově byla postižena morem. Onemocnělo prý všech 7 členů rodiny. Mor se však dále po vesnici nerozšířil, proto postavili občané na památku boží muka. Toto podání jest lidové, pravost nelze bezpečně ověřiti.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/11866

 

Boží muka jsou zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1080.

 

Čtyřboká hranolová boží muka na podnoži, oddělená kordónovou římsou, členěná pravoúhlými prohlubněmi na všech stranách. V kaplici pravoúhlý obdélný výklenek, po stranách vpadliny, zakončené představenou hlavní římsou a stanovou stříškou s dvouramenným křížkem.

Velmi pěkná boží muka ojedinělého typu. Malebný doplněk krajiny, pohledová dominanta při příjezdu do obce.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-537758