Boží muka u centra

obrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázek

Boží muka (výklenková kaplička) při polní cestě 100 m západně od vsi, 1601

Samostatně stojící drobná architektura je postavená z cihel, omítnutá hladkou vápennou omítkou s ličkou bílé barvy. Kaple čtvercového půdorysu stojí na pískovcové podnoži, má hluboký pravoúhlý záklenek a po stranách je zdobená volutovými křídly. V čelní straně jsou dvoukřídlé dřevěné dveře, v horní třetině je vyplňuje dřevěná mřížka a v dolních dvou třetinách je rám vyplněn dvěma fošnami. Nad dveřmi kolem celé kapličky obíhá pískovcová kordonová římsa, na kterou navazuje profilovaná korunní římsa nesoucí stříšku. Ve stanové střeše, kryté eternitem, je v čelní části hluboká nika s půlkruhovým záklenkem a klenákem (z pískovce), která nese hranolovitou pískovcovou kaplici zřejmě ze starších kamenných božích muk. Kaplici zakončuje profilovaná stříška, ve středu s dvouramenným železným křížem. Na plochách kaplice je v čelní straně český nápis kapitálkou: LE PANIE 1601 W PON / DIELI PO PAMATCE NARO / ZENI PANNY MARIE GEST / TATO BOZY MVKA ODE MNE / MARTINA PVHONCZIHO Z / PRZEDMOSTI PISARZE DV / CHODNIHO NA MIROWIE KE / CTI A CHWALE PANA BO / HA POSTAWENA /. Vlevo je v rámci reliéf prázdného kříže se žebříkem a nástroji umučení Ježíše Krista, vpravo je reliéf Malé Kalvárie, nad kterým je na římse stříšky erbovní štítek rodu Dietrichsteinů – dva postavené odvrácené vinařské nože.

 

STAV: v roce 2009 po renovaci, v dobrém stavu

 

MATERIÁL: cihly, pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Novák, A.: Z doby českého Mírovska. Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké, ročník VI., číslo 1, září 1927, s. 13.

Martin Půhončí z Předmostí, mírovský regent, t. j. vládce na celém zboží mírovském, patřícím kardinálu Františku z Ditrichštejnů, postavil u Mírova Boží muku a opatřil ji českým nápisem, ozdobnou gotikou.

– pravděpodobně v 2. čtvrtině 17. století.

 

Škaruda, D.: Český nápis u Mírova z roku 1601. Časopis vlasteneckého spolku musejního olomouckého, roč. 7, 1890, č. 28, s. 186.

 

John, F.: Kamenná boží muka v okrese Šumperk. Severní Morava, sv. 96, Šumperk 2010, s. 18–32.

 

Boží muka jsou zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 1030/1.

Jedná se o kapličku s fragmentem božích muk z počátku 17. století a renesančním dedikačním nápisem. Malebný doplněk kulturní krajiny.

 

Samostatně stojící drobná architektura, postavená z cihelného zdiva, omítnutá hladkou vápennou omítkou bílé barvy. Kaple čtvercového půdorysu na pískovcové podnoži s hlubokým pravoúhlým záklenkem, zdobená volutovými křídly, kordónovou římsou z pískovce a profilovanou korunní římsou. Ve stanové střeše, kryté eternitem, je v přední části vyzděná hluboká nika s půlkulatým záklenkem s klenákem (záklenek z pískovce), na němž je osazena hranolovitá pískovcová kaplice ze starších kamenných božích muk, zakončená profilovanou stříškou, v níž je vetknut dvouramenný železný kříž. Na plochách kaplice je vepředu nápis kapitálou: LE PANIE 1601 W PON/ DIELI PO PAMATCE NARO/ ZENI PANNY MARIE GEST/ TATO BOZI MVKA ODE MNE/ MARTINA PVHONCZIHO Z/ PRZEDMOST PISARZE DV/ CHODNIHO NA MIROWIE KE/ CTI A CHWALE PANNA BO/ HA POSTAWENA//, vlevo reliéf prázdného kříže se žebřem a nástroji umučení, vpravo ukřižování. 2004: Po opravě omítek, sokl a volutová křídla zakryta pozinkovaným plechem. Prostor kaple byl uzavřen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Ve spodních 2/3 rám vyplňují dvě fošny s mezerami a v horní 1/3 dřevěná mřížka.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/vyklenkova-kaplicka-535462

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/11766

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/257/popis

https://www.turistika.cz/mista/mirov-drobne-pamatky/detail

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/mirov/mirov.htm

http://genealogie.janfila.com/data/fotoalbum-mirov1935cesky.pdf (PDF dokument)

 

 

(189) N 49° 47,887‘

E 16° 50,768‘

393 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx