Boží muka

obrázekobrázekobrázekobrázek

Boží muka, 1602

Na silnici mezi Květínem a Slavoňovem stojí na soklu čtvercového půdorysu čtyřboký dřík, který má zkosené rohy. Dřík je od hranolové kaplice oddělen profilovanou římsou se štítkem se znakem Květína. Kaplice je zdobena ve vpadlých rámcích reliéfy. V průčelí kaplice je reliéf Malé Kalvárie, vlevo jsou nástroje mučení Krista – dvouramenný kříž, houba na tyči, zkřížená kopí a tři hřeby. Na další straně je nápis IM 1602 / IAR HABE / ICH VALTIN / KLVK MID AN / GNETA MEIN / ER WIRTEN / DISE ANDACH / GOD DEM ALE / CHTIGEN/. Nápis pokračuje na poslední straně: ZVE LO…/ EHR VND MIR ZVE / ENEM EWIGEN / GEDECHTNIS / MACHEN LA / SEN. GOT SEI / MID UNS ALEN / AMEN. Zbývající místo pod nápisem je vyplněno ornamentem. V římse zakončující kaplici je nad reliéfem s nástroji umučení Krista ditrichštejnský znak – dva vinařské nože postavené odvráceně. Kaplice je kryta stanovou kamennou stříškou s imitací střešních tašek, opatřenou na vrcholu kamenným křížem.

 

STAV: v roce 2009 pískovec narušen zvětráním, dřík je v horní třetině po celém obvodu prasklý

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 30. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Ústní podání: Bohatý pán z Mírova tady jezdil za svou milenkou a na tomto místě ji zabil.

 

John, F.: Kamenná boží muka v okrese Šumperk. Severní Morava, sv. 96, Šumperk 2010, s. 18–32.

 

Boží muka jsou zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 974.

Datovaná boží muka z roku 1602 s hodnotnými reliéfy Umučení a Kalvárie a dedikačním nápisem. Patří mezi nejstarší objekty svého druhu na Mohelnicku. Jedná se o vzácnou drobnou stavbu doplňující kulturní krajinu.

Těleso objektu je posazeno na základ ze dvou prahů sepnutých železnými sponami. Podnož tvoří čtvercová patka s odskokem, výrazným výžlabkem a druhým odskokem. Dřík, který má mírně kónický tvar se sraženými hranami, se v horní části rozšiřuje výžlabkem a pokračuje oblounem, vytvářejícím dělicí římsu. Na ni je osazená kaplice, která nese v průčelí reliéf kříže bez korpusu, přes nějž je zkřížena tyč s houbou a kopí, a v jeho patě tři hřeby vetknuté do srdce, vpravo v průčelí je kalvárie, vzadu začíná text IM*1602/IAR*HABE/ICH*VALTIN/KLUK*MID*A/GNETA*MEIN/ER*WIRTIN/DISE*ANDACHT/GOD*DEM*ALE/CHTIGEN a vlevo pokračuje ZUR*LOB*VAT/ER*UND ZU/ENEM*EWIGEN/ GEDECHTINIS/MACHEN*LA/SEN*GOT*SEI/MID*UNS*ALEN/AMEN. V překladu V 1602 roce já, Valtin Kluk, s Agnetou, mojí hospodyní, tuto památku Bohu všemohoucímu ku chvále otce a mně ku věčné památce nechal sdělat. Bůh s námi všemi, amen. Kaplice je ukončena dvakrát odstupňovanou římsičkou, překrytou záklopovou deskou s esovitě profilovaným okrajem. Pod záklopovou deskou a oblounovou římsou jsou drobné znaky. Na záklopové desce leží jehlanec, z něhož vyrůstá kříž otočený k cestě.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-539686

 

Internetové zdroje:  

http://olomoucky.rej.cz/clanky/drobne-sakralni-pamatky-na-morave-sloupkova-bozi-muka-v-kvetine/

https://kvetin.estranky.cz/clanky/historie-obce.html

https://www.drobnepamatky.cz/node/11525

https://www.turistika.cz/mista/bozi-muka-u-kvetina/detail

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/kvetin/kvetin.htm

 

 

(204) N 49° 48,802‘

E 16° 53,625‘

315 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx