Přivezli jsme do Prahy současné výtvarníky Šumperska

Vlastivědné muzeum v Šumperku v červnu zorganizovalo výstavu předních šumperských výtvarníků v Praze. Ve dnech 30. května 2018 až 27. června 2018 tak mohli Pražané i turisté zhlédnout výstavu Šumperk, inspirující brána Jeseníků. Název výstavy s laskavým svolením města parafrázoval známý slogan Šumperk, živá brána Jeseníků.

Myšlenka představit regionální výtvarníky a spolu s nimi samotné město Šumperk v Praze se zrodila v Unii výtvarných umělců Olomoucka. Organizačního zajištění výstavy s finanční záštitou Olomouckého kraje se ujalo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Výstavu významně podpořilo také město Šumperk. Jako výstavní prostor byla vybrána Galerie Lapidárium, sídlící v turisticky atraktivní oblasti na Starém Městě pražském. Galerie původně vznikla jako prostor pro prezentaci zachráněných soch barokních mistrů jako M. B. Braun či O. Mosto. Výstavní prostor tak při instalaci umožňoval využití pozoruhodného kontrastu raně novověkého a současného umění.

 

 

Pražská Galerie Lapidárium má pozoruhodného genia loci.

 

Výstava prezentovala tvorbu regionálních umělců v centru a souběžně přinesla též záslužnou prezentaci samotného regionu v Praze. Svou tvorbu představili výtvarníci, kteří v současnosti žijí a tvoří v Šumperku a jeho blízkém okolí: Lubomír Bartoš, Günter Hujber, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Věra Kovářová, Dagmar Koverdynská, Jaroslav Minář, Zdeňka Rambousková, Antonín Suchan a Petr Válek. Tvůrčí přístupy každého z umělců jsou velmi pestré. Na výstavě se tak sešlo celkem 31 maleb, kreseb, grafik a skulptur.

 

Sochy a obrazy šumperských výtvarníků v symbióze se zachráněnými barokními skvosty instalovanými v galerii.

 

Lubomír Bartoš vystavil abstraktní malby, své méně známé téma, kterým se však zabýval již v 60. letech. Mezi sběrateli exlibris ceněný Günter Hujber prezentoval grafiky, Anežka Kovalová lyricky laděné komorní malby inspirované přírodou Jeseníků a výtvarník a galerista Miroslav Koval kresby tuší a průsvit. Věra Kovářová do Prahy přivezla veselé koláže sestavené ze svých litografií, Dagmar Koverdynská dřevořezby dýchající pohodou domova. Jaroslav Minář se představil jako malíř, grafik i sochař, v jeho dílech se prolínají silné motivy ženy a hudby. Zdeňka Rambousková vystavila impresionisticky laděné krajinomalby a Antonín Suchan kromě svých charakteristických dřevořezeb organických tvarů přivezl také asambláž z vyřazených tiskařských literek, dílo, které předznamenává jeho čerstvě dokončenou monumentální Poctu Johannesu Guttenbergovi pro nové interiéry Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk. Svérázný humor tisků Petra Válka jistě pobavil každého, kdo do galerie zavítal.

 

Asambláž Antonína Suchana z vyřazených tiskařských liter a dřevořezba Dagmar Koverdynské.

 

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 30. května 2018 v 18 hodin za účasti starosty města Mgr. Zdeňka Brože, ředitelky Vlastivědného muzea v Šumperku PhDr. Marie Gronychové a zástupce Unie výtvarných umělců Olomoucka PhDr. Jiřího Hastíka. Během večera vystoupila písničkářka Anna Lukášová s kapelou Litera, muzikantské uskupení z Loučné nad Desnou.

 

 

Anna Lukášová a kapela Litera během vystoupení na vernisáži.

 

Během měsíce výstavu zhlédlo 1 190 návštěvníků. Politika galerie s volným vstupem pro všechny milovníky umění jistě přinesla šumperským umělcům i městu celou řadu nových obdivovatelů.

 

 

Před vernisáží…

 

Kristina Lipenská