Pelikán africký …

Pelikán africký na Moravičanském jezeře

Krátký příběh jednoho ptačího uprchlíka

 
 
 
V první polovině července 2009 se na Moravičanském jezeře (neboli mohelnické pískovně) objevil exotický pták, který překvapil nejen místní rybáře a rekreanty, ale i celou řadu odborníků. Zprávy o velkém bílém ptáku či přesněji nějakém druhu pelikána se rychle šířily a brzy se objevily i v tisku, rozhlase a televizi. Zde přinášíme shrnutí krátkého příběhu tohoto zajímavého ptáka.
 
Brzy se zjistilo, že se jedná o pelikána afrického (Pelecanus rufescens), tedy jedince druhu, který se vyskytuje zejména u velkých jezer a řek střední a východní Afriky. Jde o menší druh pelikána (váha 4 – 7 kg), který hnízdí v blízkosti mokřadů na stromech. Severně od Sahary se tento druh vyskytuje zřídka a jeho zálet až do střední Evropy je nepravděpodobný. Z tohoto důvodu a také kvůli barevnému plastovému kroužku, který měl náš pták na noze, se začalo pátrat po jeho původu v zoologických zahradách či u případných dalších chovatelů. Jediná zoologická zahrada odchovávající u nás pelikány africké je ZOO ve Dvoře Králové, zde však žádný pelikán nechyběl. Díky mezinárodní databázi zoologických zahrad však Ing. Čihák zjistil, že tento pelikán pochází ze ZOO v rakouském Salcburku, kde se vylíhl v lednu 2009. Přestože měl tento mladý pták původně zastřižené letky na jednom křídle, podařilo se mu zřejmě po částečném dorostení nových letek uprchnout a doletět až na Mohelnicko. Urazil tak vzdálenost přes 350 km severovýchodním směrem, než se usadil na Moravičanském jezeře.
 
Zde našel vhodné útočiště, a to také díky pomoci lidí, zejména zdejších rybářů, kteří mladého nezkušeného ptáka dokrmovali drobnými rybami. Pelikán zde tak úspěšně přežíval, jeho další existence však byla nejistá – bylo otázkou, zda bude bez pomoci lidí schopen ulovit si dost potravy, a navíc bylo zřejmé, že zimu v našich podmínkách by pak nepřežil. Proto byl po domluvě mezi pracovníky ZOO Dvůr Králové, Vlastivědného muzea v Šumperku a místní rybářské stráže naplánován odchyt opeřeného uprchlíka, který proběhl 5. srpna. Při něm se podařilo poměrně krotkého pelikána přilákat ke břehu pískovny a předhodit mu rybu s uspávací látkou. Poté, co ji pelikán zkonzumoval a látka začala účinkovat, byl pak odchycen, prohlédnut a převezen do Dvora Králové.
 
Po krátkém pobytu v karanténě zoologické zahrady si pak pro něj 21. srpna přijeli pracovníci ze ZOO v Salcburku a odvezli si jej zpátky do Rakouska. Pelikán se tedy po výletě na Moravu vrátil opět do rodné zoologické zahrady  s dostatkem potravy a společností dalších jedinců vlastního druhu.
 
Petr Kovařík