Orlovec říční na průtahu Šumperskem

Foto: Tomáš Bělka (www.BirdPhoto.cz)
 
 
Orlovec říční (Pandion haliaetus) patří mezi ptáky, jejichž hnízdění nebylo v posledních desetiletích na našem území prokázáno. Každoročně však přes území ČR nehojně protahuje na jarním a podzimním tahu. Jde o velkého nápadného dravce s kontrastním černobílým zbarvením, které z něj, společně s chocholkou na hlavě, typickou siluetou a specifickým způsobem lovu, dělá nezaměnitelný druh a zajímavý objekt pro pozorování.
 
Orlovci jsou u nás pravidelně sledováni zejména v oblastech příhodných pro jejich výskyt a také pro jejich pozorování – v oblastech s četnými velkými vodními plochami s dostatkem ryb, které tvoří hlavní část potravy tohoto dravce, a s dostatkem pozorovatelů, kteří jejich výskyt zaznamenají. Většina pozorování tak pochází z tradičních ornitologických lokalit v rybničnatých oblastech (např. jižní Morava, jižní Čechy, východní Čechy, Českolipsko, Ostravsko apod.). Šumperský okres nepatří z tohoto hlediska zdaleka k význačným oblastem, větších vodních ploch je tu poskrovnu a ty stávající nepatří k oblíbeným exkurzním místům pozorovatelů ptáků (tzv. birdwatcherů), pídících se po co největším počtu nových druhů pro svůj seznam pozorovaných ptáků. Přesto je zde však možné občas spatřit zajímavé druhy, včetně právě zmíněného orlovce říčního.
 
Na konci srpna a začátku září 2008 jsem podnikl dvě krátké výpravy na „vodní“ lokality a měl jsem štěstí – orlovce říčního jsem pozoroval opakovaně, a to hned na třech různých lokalitách. První pozorování pochází z Třemešských rybníků u Šumperka, kde jsem jednoho orlovce pozoroval 20. srpna v podvečer. Další 2 pozorování pak pocházejí z dopoledne 2. září, kdy se jeden orlovec vyskytoval u Doubravického rybníka u Doubravic a jeden na vodní nádrži Nemilka. Oba tito ptáci byli nápadní, snadno zjistitelní – intenzivně přeletovali nad vodní hladinou a lovili. Druhý z nich byl pak pozorován létající s větší rybou v pařátech a obtěžován kání lesní, která zkoušela donutit orlovce k upuštění úlovku (neúspěšně…). Pro úplnost bych měl ještě doplnit, že jsem kromě těchto dvou lokalit 2. září krátce navštívil také Moravičanské jezero, kde jsem však už další orlovce nespatřil…
 
Opět se tak ukázalo, že zejména v době tahu je počet pozorování vzácnějších druhů ptáků do značné míry závislý na načasování a počtu návštěv na různých lokalitách v regionu (ať už navštívených jedním pozorovatelem či lépe sledovaných větším počtem pozorovatelů). Tento krátký článek by tak měl být zároveň výzvou pro všechny nadšené pozorovatele, aby nenavštěvovali jen známé a „bohaté“ lokality a neopomíjeli (třeba i drobnější) zajímavosti ve svém okolí.
 
 
Petr Kovařík