Kulturní Šumpersko truchlí. Odešel Miroslav Koval (26. 11. 1944 – 15. 6. 2022)

Malíř, kreslíř, fotograf a respektovaný kurátor Miroslav Koval zemřel ve středu 15. června po krátkém zápase s vážnou nemocí. Narodil se do politicky pronásledované křesťanské rodiny, prožil komplikované dětství. Po absolutoriu Akademie výtvarných umění a po seznámení s budoucí manželkou Anežkou žil a tvořil od roku 1971 v Sobotíně, stranou od uměleckých center a v úzkém sepětí s jesenickou přírodou. Do roku 1981 úzce spolupracoval se svým tchánem, sochařem Jiřím Jílkem. Po Jílkově skonu spolu s manželkou Anežkou s úctou pečoval o jeho odkaz. Ve vlastní tvorbě ke kresbě a malbě obrazů s využitím písku a kaseinové tempery přidal černobílou fotografii a postupně přešel k fotografii experimentální, vytvářel průsvity nalezenými přírodninami. V posledních letech se intenzivně věnoval kresbě tuší. Tuš nanášel stvolem česneku v několika vrstvách. Příroda a její řád mu byly hlavním tématem, na základě soustředěného pozorování vytvářel cykly inspirované přírodními ději. Kolektivně vystavoval od roku 1974, samostatně od roku 1981. Jeho první, polooficiální výstavy v Brně zorganizoval Jiří Valoch. Dílo Miroslava Kovala je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Od roku 1994 působil jako dramaturg šumperské Galerie Jiřího Jílka, kde připravil úctyhodných 330 výstav, ke kterým většinou napsal také doprovodné texty. Jako kurátor dával příležitost vyhledávaným umělcům i výtvarníkům tvořícím v ústraní. V šumperském muzeu naposledy vystavoval společně s manželkou Anežkou v roce 2019 v rámci festivalu Město čte knihu. Ochotně podpořil i benefiční výstavu na pomoc Ukrajině. Šumperk v Miroslavu Kovalovi ztratil jedinečnou osobnost kulturního života. Jeho přínos umělecký, odborný i lidský přetrvá. 

Kristina Lipenská

 

 

obrázek

obrázek

Miroslav Koval (26. 11. 1944 – 15. 6. 2022)

 

 

obrázek

Ohlédnutí za společnou výstavou manželů Kovalových na festivalu Město čte knihu 2019.

 

 

obrázek

Miroslav Koval: Pupava, průsvit, 1996. Sbírky VM v Šumperku.