Odešel Antonín Suchan

V neděli 6. prosince 2020 ve věku 80 let zemřel přední šumperský výtvarník a někdejší dlouholetý zaměstnanec Vlastivědného muzea v Šumperku Antonín Suchan.

Narodil se 10. května 1940 v Bechyni, od počátku 60. let patřil k nepřehlédnutelným osobnostem šumperského kulturního dění. Absolvoval Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů. V letech 1969 až 1985 působil jako fotograf ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Úspěšně se věnoval reportážní i umělecké fotografii, příležitostně knižní grafice. Postupem času se soustředil na práce ve dřevě. Ve svém díle reflektoval lyrické náměty, jako jsou hudba, kouzlo ženského půvabu či tajemství přírody. Vybíral si též motivy z antické mytologie. Krásu ušlechtilého dřeva často nechával promlouvat ve spojení s kovanými prvky či dalšími materiály. Pravidelně vystavoval již od roku 1968, své dílo představil na téměř čtyřech desítkách výstav doma i v zahraničí, účastnil se mnoha sochařských sympozií. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, města Šumperka i četných soukromých sbírkách. Jeho tvorba je součástí veřejného prostoru na Šumpersku, můžeme se s ní setkat např. v šumperském divadle, bludovských lázních či Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk. Antonín Suchan byl členem Unie výtvarných umělců Olomoucka a držitelem Ceny města Šumperka a Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury.

S kulturní veřejností se umělec rozloučil velkou retrospektivní výstavou soch a plastik Antonín Suchan: Ohlédnutí, která byla letos v červenci prezentována v Galerii města Olomouce a posléze od 17. září pod záštitou starosty města Šumperka Mgr. Tomáše Spurného v šumperském muzeu. Bylo nám ctí…

Kristina Lipenská

 

 

obrázek 

Z instalace výstavy Antonín Suchan: Ohlédnutí v šumperském muzeu, 17. 9. 2020. Foto: VMŠ.

 

 

obrázek

Z vernisáže výstavy Antonín Suchan: Ohlédnutí v šumperském muzeu, 17. 9. 2020. Foto: VMŠ.

 

 

obrázek

Z vernisáže výstavy Antonín Suchan: Ohlédnutí v šumperském muzeu, 17. 9. 2020: A. S. se starostou města Šumperka Mgr. Tomášem Spurným. Foto: VMŠ.

 

 

obrázek

Z vernisáže výstavy Antonín Suchan: Ohlédnutí v šumperském muzeu, 17. 9. 2020: A. S. mezi přáteli. V popředí výtvarný teoretik PhDr. Jiří Hastík. Foto: VMŠ.

 

 

obrázek

Z vernisáže výstavy Antonín Suchan: Ohlédnutí v šumperském muzeu, 17. 9. 2020. Foto: VMŠ.