Nález kudlanky nábožné na Šumpersku

Kudlanka nábožná Mantis religiosa (Linneaus, 1758) z čeledi Mantidae je zástupkyní dravé skupiny hmyzu s charakteristickou trojúhelníkovou hlavou, „střenkovitýma“ lapacíma nohama a příslovečným post kopulačním kanibalismem. Je to teplomilný slunný druh, žijící na světlých a suchých loukách a stepních stanovištích.
 
Místem jejího rozšíření je spíše jižní Morava a některé velice teplé a slunné lokality střední Moravy. Na Šumpersku ji můžeme spatřit spíše náhodou, i přestože například v Polsku dosahuje tento velice nenápadný a drobný dravec až Varšavy, Šumpersko bylo pro ni vždy spíše studeným a vlhkým krajem. Přesto byla letos v létě pozorována a vyfocena panem Evženem Horákem v Temenici. Rozšíření je možné uměle člověkem například do Opavského nádraží, kde byla v minulosti spatřena, když  se zřejmě „projela“ vlakem, ale může být i přirozený díky lokálním suchům a teplejšímu klimatu.
 
 
Rozšíření kudlanky.
 
 – stálý výskyt
 – občasný/dočasný výskyt
 – problematické/pochybné/nedoložené údaje
 – introdukovaný
 – pozorován do roku 1960
 – pozorován do roku 1980
 – pozorován do roku 2000
 
 
 
Chládek, F., : K  současnému stavu rozšíření kudlanky nábožné Mantis religion (Linnaeus, 1758) na Moravě a poznámky k  její biologii. 1998.
Chobot,  K.: Mapa rozšíření Mantis religiosa v České republice. 2011.
 
Milan Dvořák