Modrásek jetelový

Modrásek jetelový Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)

 

Při svých toulkách po krásách moravské přírody často navštěvuji vrch Račici u Zábřehu a její blízké okolí. Vrch Račice je nejen kousek od mého bydliště, ale je zároveň i zajímavou entomologickou lokalitou. Při jedné takové vycházce jsem místo síťky na smýkání brouků vzal s sebou fotoaparát. Rád bych se s vámi podělil o setkání s velmi zajímavým drobným motýlem, kterého se mi tam podařilo vyfotografovat.

Modrásek jetelový je drobný, 29 mm velký motýl, patřící do čeledi Lycaenidae – modráskovití. Jeho zajímavostí je modravě zbarvená horní strana křídel u samečka, čímž se liší od hnědě zbarvené samičky. Je zástupcem spíše suchých sešlapávaných příměstských lokalit. Našli bychom ho na krátkostébelných lesostepích s nízkou a řídkou vegetací. Jeho housenka se specializuje například na čičorečku pestrou (Securigera varia L.) a podkovku chocholatou (Hippocrepis comosa L). U modráska probíhají dvě generace během roku. První generace je v květnu až červnu a druhá v srpnu až v září. Zajímavý je způsob ochrany housenek. Housenky jsou tzv. „fakultativně myrmekofilní“ s mravenci rodu Myrmica a Lasius. Význam je v tom, že za sladké výměšky ze sedmého článku na svém těle mravenci přes den housenky hlídají před predátory a parazity a přes noc je odnesou do blízkých podzemních mravenišť. Jakmile housenka dovrší svůj vývojový cyklus v kuklu, mravenci zahrabou hedvábný zápředek do země. Zatímco v Čechách se tomuto druhu přestává dařit, na jižní a střední Moravě osidluje stále více biotopů. Pro tento druh jsou velmi důležité krátkostébelné suché biotopy. Například louky udržované pastvou koz a ovcí, ale také například lomy a pískovny. Na fotografiích vidíte jedince z lokality Zábřeh, východně pod vrchem Račice, fotografováno 17. 8. 2015.

 

Samec, foto Milan Dvořák

 

Samec, foto Milan Dvořák

 

Samec, foto Milan Dvořák

Literatura:
Laštůvka Z., Liška J. Checklist of Lepidoptera of the Czech Republic.
Bělín V. Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne.1999. 66 colour plates, 100 pp.