Výzva ke spolupráci při mapování výskytu živočichů

Rádi bychom Vás vyzvali ke spolupráci s naším muzeem při zjišťování a mapování výskytu živočichů. Ať už patříte k zoologům, ornitologům, učitelům, lesníkům, myslivcům, zemědělcům, turistům či jiným nadšeným pozorovatelům přírody, velice bychom uvítali Vaše pozorování významných, vzácných či chráněných druhů živočichů z okresu Šumperk a jeho okolí, případně i další odbornou spolupráci.

 

Vaše pozorování či jiné informace můžete posílat na e-mailovou adresu: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz nebo poštou na adresu Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk.
 
Pro snadnější evidenci pozorování a jejich větší hodnotu Vás prosíme o uvedení alespoň základních údajů o pozorování:
    – druh živočicha
    – počet pozorovaných jedinců, případně i počet samců, samic, mláďat, hnízd apod.
    – místo pozorování
    – datum pozorování, případně i přibližný čas
    – jméno pozorovatele a kontakt na něj (nejlépe telefon, email)

 

Případně uvítáme i další podrobnosti dle vašeho uvážení, např. okolnosti pozorování, podrobnosti o lokalitě, chování živočicha, údaje z minulosti apod. Zejména odborníky bychom rádi požádali i o případné starší údaje či upozornění na jejich práce se zoologickým zaměřením z regionu.
 
Všechna pozorování budou shromažďována v databázi ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Vytvoření databáze shrnující všechna dostupná data má velký význam z hlediska celkového zmapování regionu a sledování změn v přírodě.
 
Vybraná zajímavá pozorování mohou být, pokud s tím bude pozorovatel souhlasit, zveřejněna, např. na internetových stránkách muzea. Nemusíte však mít obavy o vzácné druhy, velice významné údaje o druzích, které by mohly být zveřejněním ohroženy, budou uloženy v databázi a publikovány nebudou či budou se zpožděním (např. po vyhnízdění ptáků).
 
Za vaši spolupráci Vám předem děkujeme, přispějete tak k poznání přírody v našem regionu.