Leuctra nigra

To the occurrence of a stonefly Leuctra nigra (Olivier, 1811) (Plecoptera, Leuctridae) in streams of North Moravia (Czech Republic)

Abstract: Leuctra nigra has been still abundant species in running waters of North Moravia. Our results agree with them given by Raušer (l956). Data published by Soldán et al. (1998) do not correspond with the present reality.

Keywords: Faunistics, ecology, degree of jeopardy

K výskytu pošvatky Leuctra nigra (Olivier, 1811) (Plecoptera, Leuctridae) v tocích severní Moravy

Pošvatka Leuctra nigra je stále hojným druhem v tocích severní Moravy. Naše výsledky jsou ve shodě s údaji Raušera (1956, 1962). Informace uvedené v práci Soldána et. al (1998) o tom, že tento druh je na severní Moravě relativně vzácný jsou zavádějící. Leuctra nigra nepatří na severní Moravě k mizejícím druhům.

In the present paper published records of Leuctra nigra on North Moravia, Czech Republic and Slovakia are summarized and discussed. New localities from North Moravia are given.
New records: (I. Tuša leg., Coll. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, Czech Republic, males only):
Jeseníky Mts.:
Bělá River, Domášov, [5869], altitude 510 m, 1 ex., 25.5.1993, dtto, Bystrý potok stream (Domášov), [5869], altitude 510 m, 5 ex., 25.5.1993, dtto, Branná River above Branná, [5868], altitude 780 m, 1 ex., 10.7.1991, dtto, Divoká Desná River above Kouty n. Des.[ 5868], altitude 640 m, 1 ex., 7.6.1973, 5 ex., 28.5.1974, 6 ex., 22.V. 1978, 15 ex., 25.5.1995, dtto, Hučivá Desná River, above Kouty n. Des.,[5868], altitude 640 m, 4 ex., 28.5.1972, 5 ex., 10.5.1978, 20 ex., 25.5.1995, dtto, Desná River in Kouty n. Des., [ 5868], 570 m, 2 ex., 27.5.1972, dtto, Hraběšický potok stream ( Krásné), [6068], altitude 415 m, 20 ex., 7.5. 1987,1 ex., 7.5.1995, dtto, a tributary of Hraběšický potok stream, [ 6068], altitude 415 m, 5 ex., 6.5.1987, 3 ex. 23.5.1985 dtto, Losinka Creek (Bukovice), [5968], 565 m, 10 ex., 22.5.1990, dtto, Malínský potok stream above Nový Malín,[ 6068], altitude 500 m, 30 ex., 14.5.1986, 5 ex., 25.4.1989, 1 ex., 17.5.1990, 2 ex., 6.5.1995, dtto Mladoňovský potok stream above Dobrá nálada, [6068], altitude 570-720 m, 5 ex., 14.7.1987, 20 ex., 16.5.1989,dtto Černá Opava Creek, Rejvíz, [5769], altitude 765 m, 1 ex., 23.7.1991, dtto, Moravice River above Karlov, [ 5969], altitude 670 m, 3 ex., 11.7.1995, dtto, Podolský potok stream 2 km above confluence with Žlutý potok stream, [5969], altitude 900 m, 5 ex., 13.6.1994, dtto, a stream above Pelegrad,[ 6067], altitude 425 m, 8 ex., 31.5.1995, dtto, a stream above Vlčí důl (Bludov), [6067], altitude 420 m, 4 ex., 11.5.2000, dtto, Stříbrný potok stream above Nýznerov,[5768], altitude 440 m, 1 ex.,7.6.1994, dtto, a tributary of Žlutý potok stream, (Skřítek peat bog), [ 5969], altitude 860 m, 3 ex., 13.6.1994, dtto, Tříramenný potok stream, [5968], altitude 650 m, 1 ex., 8.7.1986, dtto, a tributary of Hrabenovský potok stream from Háj Mt, [6067], altitude 525-400 m, 20 ex., 11.5.1987, 3 ex., 25.5.1995,dtto, Žlutý potok stream ( Skřítek peat bog), [5969], altitude 850 m, 10 ex., 11.6.1991, 1 ex., 3.8.1993, Žlebský potok stream above the mouth in Morava River, [5967], altitude 425 m, 15 ex., 13.5.1986.
Zábřežská vrchovina Highland:
A tributary of Březná River below Jedlí, [ 6066], altitude 370 m, 2 ex., 12.5.1993, 10 ex., 11.5.1994, dtto, a tributary of Březná above Drozdovská pila, [6166], altitude 330 m, 1 ex., 23.6.1994, dtto Březná River above Moravský Karlov, [ 5966], altitude 575 m, 2 ex. 28.7.1994, dtto Mírovka Creek above Svojanov [6266], 420 m, 5 ex., 9.5.1994, dtto, a tributary of Mírovka Creek from Javoří, [6266], altitude 410 m, 5 ex., 2.6.1994, dtto, Strupšínovský potok stream, [6067], altitude 400 m, 2 ex., 21.6.1994,dtto a stream above Maletín, [6166], altitude 470 m, 1 ex.,1.6.1993.
Moravskoslezské Beskydy Mts.:
Lomná Creek above Ráztoka, [6475], altitude 580 m, 1 ex., 26.5.1983, dtto Kopytná Creek above Milíkov,[ 6477], altitude 500 m, 3 ex., 7.6.1995, dtto, Sepetný stream above the mouth in Ostravice River, [6476], altitude 500 m, 2 ex., 1.7.1995.

Leuctra nigra is widespread species both in Europe and in the Czech Republic and Slovakia. The species shows relatively wide ecological valency (Illies 1955, 1978, Raušer 1956, 1962, 1977, Křelinová 1962, Winkler 1957, Soldán et al. 1998). It is a (xeno)-oligo-betamezosaprobic species (Mrázek et al. 1983).
About 50 years ago both in the Jeseníky Mts and in the Moravskoslezské Beskydy Mts the species was found as very abundant: 30 sites in the Jeseníky Mts, 12 sites in the Moravskoslezské Beskydy Mts (Raušer 1956). Contrary to above given Soldán et al. (1998) consider the species on North Moravia as well as on Moravia as relatively rare. They found only four localities from the whole territory of Moravia (see Fig. 38 in their paper).
New records given in the present paper verify that Leuctra nigra has been still abundant species in this region. It is not a disappearing species in North Moravia. Data published by Soldán et al. (1998) do not correspond to contemporary occurrence of this species here.
Leuctra nigra is not included neither in the Red List of Germany (Zwick 1984) nor in the Czechoslovak Red Data Book (Škapec et al. l992).

References

Illies J.(1955): Steinfliegen oder Plecoptera. In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. VEB G. Fischer Verlag Jena. 150 pp.
– (1978): Plecoptera. In: Illies J. et al.: Limnofauna Europaea. 532 pp. (pp.264-273) G. Fischer Verlag, Stuttgart.
Křelinová E. (1962): K poznání českých pošvatek (Plecoptera). Studie o bionomii a zoogeografii bentické české zvířeny. (Kandidátská disertační práce). 265 pp. Entomologický ústav ČSAV Praha.
Mrázek K. et al. (1983): Soupis organismů jako indikátorů saprobity. Výzkumný ústav vodohospodářský Brno. 83+8 pp.
Raušer J.(1956): K poznání rodu Leuctra Stephens ve Slezsku. – Spisy Přírod. Fak. MU Brno, 372: 1-54.
– (1962): K zoogeografii severomoravských druhů rodu Protonemura Kny. a Leuctra Steph. (Plecoptera). – Přírodovědný Časopis slezský, 23:175- 192.
– (1977): Plecoptera. In: Check List tschekoslowakische Insectenfauna. – Acta faun.ent. Muz. Nat. Pragae 15, Suppl.4, 158 pp (pp. 27-29).
Soldán T. et al. (1998): Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: a possibility of detection of long-term environmental changes of aquatic biotopes. – Folia Fac.sci. nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Biol.,98: 1- 305.
Škapec L. et al. (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3, Bezobratlí. 155 pp. Príroda, Bratislava.
Winkler O. (1957): Plecoptera Slovenska. – Biol. práce, SAV, Bratislava 3/7:1-95.
Zwick P. (1984): Rote Liste der Steinfliegen (Plecoptera). In: Blab J. et al.: Rote Liste der gefahrdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. – Naturschutz Aktuell,1:115-116.

 

Ivan Tuša