Houby 2007

V Galerii mladých Vlastivědného muzea v Šumperku se 13. až 15. září 2007 konala výstava hub, na jejíž realizaci spolupracovali mykologové prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc., Ing. Jiří Lazebníček a Ing. Helena Deckerová. Se sběrem hub na výstavu pomáhali – jako každý rok – studenti Střední odborné školy v Šumperku, dále Drahomíra Nováková, Petr Zehnula (oba z Olomouce), RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., Bc. Miloš Kensa (pracovníci Krajské hygienické stanice v Olomouci) a kolegové z muzea Antonín Bachroň a Zdeněk Kobza. Letos se na konečné podobě výstavy podílela velkým dílem i veřejnost. Zájemci pomáhali se sběrem hub před otevřením výstavy, ale i v jejím průběhu, kdy nosili své sběry k určení mykologům.

 

A výsledek? Letos bylo vystaveno 248 druhů hub, dalších 15 bylo určeno jen do rodu. Je to rekordní počet v osmileté  historii konání mykologických výstav ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Všem – i nejmenovaným zájemcům z řad veřejnosti – patří velký dík za jejich spolupráci!

 
K vzácnějším vystaveným druhům patří např. hřib plavý (Boletus impolitus), psivka obecná (Mutinus caninus) a rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura) jež jsou u nás řazeny mezi téměř ohrožené taxony (kategorie NT – near threatened). Dalšími vzácnými druhy jsou čirůvka bělohnědá (Tricholoma albobrunneum), čirůvka fialková (Calocybe ionides) a kuřátka žlutá (Ramaria flava), u nás řazené mezi houby, o nichž jsou nedostatečné údaje (kategorie DD – data deficient). Uvedené kategorie ohrožení blíže viz publikace: Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 24: 1-282. [in Czech with English summary].

Magda Zmrhalová

 

Seznam vystavených hub najdete zde (tabulka Excel).