Globální oteplování ano, či ne?

V poslední době slýcháme ze všech stran o globálním oteplování. O klimatických změnách, jež nemají v historii obdoby a jež jsou prý způsobené člověkem a jeho moderní civilizací. Vina se klade především na stranu emisí CO2, methanu a dalších skleníkových plynů. Za největšího viníka je pochopitelně označován průmysl a doprava ve spojitosti s naším konzumním způsobem života.

CO2, neboli oxid uhličitý, je označován alarmisty jako ten nejdůležitější skleníkový plyn. Za posledních 200 let stoupla hladina CO2 z 280 ppm na zhruba 380 ppm, což by odpovídalo přibližně 26,31 procentnímu nárůstu. Je toto ta příčina oteplení? Novodobé dogma hlásá, že oxid uhličitý řídí teploty. Tato teorie vychází ze sto let staré vědecké hypotézy, se kterou přišel Svante Arrhenius. Je tomu ale opravdu tak? Na začátku devadesátých let vrty v ledovcích ukázaly pravý opak. A vědecké studie (např. Cyntia Kuo či C.D.Keeling) potvrdily, že i dnes se nejprve mění teplota a až pak reaguje CO2. Příkladem je výbuch filipínské sopky Pinatubo v roce 1991 a pokles teplot po celém světě. Na toto reagoval CO2 také poklesem. A naopak po rekordně teplém létě v roce 1998 (El Niňo) přišel rekordní nárůst oxidu uhličitého…
 
A methan CH4? I přesto, že CO2 je v atmosféře cca 0,03% a methanu jen 0,00017%, je methan označován za velice zákeřný skleníkový plyn. Možná ještě horší nežli oxid uhličitý. Nejvíce se klimatologové obávají roztátí sibiřského permafrostu, tj. věčně zmrzlé půdy na sever od polárního kruhu. Ukazuje se ale, že emise dávané za vinu lidem, mohou být ve skutečnosti docela přirozené. Podle nedávného objevu Franka Kepplera z Institutu Maxe Plancka z Heidelberga za ca 20 % ročních emisí metanu může ne člověk, nýbrž světové rostlinstvo. O tom se ale nemluví…
 
Skleníkové plyny, ať už jsou jakékoli, má člověk v poslední době ve zvyku spojovat s dalším znečištěním planety. Nepopírám antropogenní vlivy, jako jsou například znečištění ovzduší, vody a půdy. Nepopírám správnost zákazu olovnatého benzínu, třídění odpadu, rozvoje alternativních zdrojů energií, ekologického myšlení ve stavebnictví, a v běžném životě. Avšak je třeba rozlišovat, co je založeno na vědecké bázi a co ne. Například těžké kovy v benzínu opravdu škodí nejen lidskému organismu, ale i přírodě samotné. Není ale trochu zvláštní řadit mezi znečišťující látky i uhlík? Základní stavební kámen života na Zemi?
 
Proč tento text vlastně píši? Je to spíše prosba ke všem lidem. Nenechte se ovlivňovat politickými a ukvapenými názory, jež se nezakládají na vědecké bázi. Pokud někdo řekne, že se oteplilo, ano já s ním souhlasím. Ale prosím pozor, otepluje se za posledních 140 let. Když ale vezmu v potaz vývoj teplot za posledních 10.000 let či vývoj ještě hlubší jako geolog, tak můžu s klidem na duši říci, že vývoj je spíše opačný. Minulá doba meziledová byla teplejší než tato. I v naší době meziledové, zhruba před 7 tisíci lety, bylo na Zemi asi o 2 stupně tepleji. V té době například Sahara, dnes největší poušť v Africe, byla zelená a byly tam lesy plné zvěře. Nenechte se proto strašit novinovými titulky, že kvůli oteplení se rozšíří pouště. Teplotní výkyvy i „extrémy počasí“ byly na této planetě vždy doma.
 
Pokud máte zájem dozvědět se více informací, právě pro vás jsme přichystali velice zajímavou výstavu u nás v šumperském muzeu. Nevěřte katastrofickým titulkům v bulvárních novinách. Nedejte se strhnout alarmistickým proudem Evropské unie a uhlíkového průmyslu. Přijďte si udělat vlastní názor. Na chvíli se zastavit a zamyslet. Výstava je pro vás nachystána v Galerii mladých, je plná informací i z jiných vědeckých oborů a je nádherně graficky zpracována.
 
Milan Dvořák, zoolog a geolog Vlastivědného Muzea v Šumperku.
 
 
 
Použitá literatura:

 

C.D.Keeling, T.P.Whorf et al. Interannual extremes in the rate of rise of atmospheric carbon dioxide since 1980 (Nature 376, June 1995) http://cio.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/1995/NatureKeeling/1995NatureKeeling.pdf
 
Cynthia Kuo et al. Coherence established between atmospheric carbon dioxide and global temperature (Nature 343, February 1990) http://www.nature.com/nature/journal/v343/n6260/abs/343709a0.html
 
Exodus From Drying Sahara Gave Rise to Pharaohs, Study Says (National Geographic 2006) 
 
Frank Keppler. Methane emissions from terrestrial plants under aerobic conditions (Nature 439, 16 January 2006) http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7073/abs/nature04420.html
 
Keeling, CD; Whorf, TP (2000). „The 1,800-year oceanic tidal cycle: A possible cause of rapid climate change“. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97 (8): 3814–9. doi:10.1073/pnas.070047197. PMC 18099. PMID 10725399.
 
Kutílek M. Racionálně o globálním oteplování. Dokořán. Praha. 2008. p. 185.
 
Geophysical Research Letters 32(24) online
 
Imbrie, J.; Imbrie, K.P (1979). Ice ages: solving the mystery. Short Hills NJ: Enslow Publishers. ISBN 978-0-89490-015-0.
 
Nátr L. Koncentrace CO2 a rostliny. Praha. ISV. 2000. p. 257
 
Sarah Ineson a kol.: Solar forcing of winter climate variability in the Northern Hemisphere. Nature Geoscience říjen 2011
 
Vítězslav Kremlík. Vysychání Sahelu – mýtus a skutečnost (Osel.cz 29.7.2012) http://osel.cz/index.php?clanek=6393
 
www.klimaskeptik.cz