Pravěká nádoba z Dubicka

Muzejní zajímavosti

Na okraji obce Dubicko provádí naše muzeum záchranné archeologické výzkumy v souvislosti s výstavbou rodinných domů již deset let. Rozkládá se zde totiž významné pravěké sídliště z období neolitu a hlavně období popelnicových polí (mladší doba bronzová – starší doba železná). Poslední zkoumaná parcela, kde výzkum probíhal za pěkného zářijového počasí, si nechala své největší tajemství až na poslední den našich výkopů. Ve větší sídlištní jámě se v její střední části najednou vyrýsoval okrouhlý obrys ústí nádoby. Předpokládali jsme, že půjde opět jen o větší fragment, v lepším případě o torzo. K našemu překvapení se však postupně objevila nádoba úplně celá, v podstatě neporušená.

 

 

obrázek

V běžné větší sídlištní jámě jsme nečekali o mnoho více než obvyklé fragmenty z rozbitých keramických nádob.

 

 

obrázek

Po jejím celém obnažení se ukázalo, že jde o vyšší hrncovitou nádobu štíhlého vejčitého tvaru.

 

 

obrázek

Nádoba i další střepy z jámy patří k tzv. slezskoplatěnické kultuře, tedy zhruba do období 1. poloviny 1. tisíciletí př. n. l.

 

 

obrázek

Nádobu se podařilo vyjmout, zabalit a bez poškození převézt do muzea, kde bude zkoumán její obsah. V zemině by se mohly vyskytovat zbytky potravy (např. zrní) nebo nějakého pokrmu.