Galerie Šumperska

Galerie ve východním křídle Pavlínina dvora otevřená 1. 2. 2007 nese název Galerie Šumperska. Přesně rok po zahájení prací tak byl dokončen nákladný projekt rekonstrukce východního křídla Pavlínina dvora v Šumperku, který financovalo Město Šumperk s pomocí strukturálních fondů EU a Olomouckého kraje. V jižní části křídla zřídilo Město penzión, v severní části, kde sídlí Vlastivědné muzeum v Šumperku, bylo do mnohem větších prostor přemístěno Regionální a městské informační centrum, vznikl zbrusu nový přednáškový sál a Galerie. Díky rekonstrukci získalo muzeum kvalitní výstavní sál a spolu s Městem Šumperkem mohlo reagovat na podnět místních výtvarných umělců na zřízení galerie současných tvůrců regionu. Díla, která budou v galerii vystavována, budou vybírána zejména ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a z kolekce obrazů zakoupené pro Galerii Městem Šumperkem. V menší míře budou expozice doplněny díly ze soukromých sbírek nebo sbírkami z jiných muzeí a galerií. Dlouhodobější expozice budou zhruba po roce obměňovány s tím, že v příštích letech budou představeni výtvarní umělci Šumperska tvořící od počátku 19. století do poloviny století 20., poté umělci století 18. a 17. Trvalejší expozice se budou střídat s krátkodobými výstavami.

 

Vstup do Galerie Šumperska

Pohled do prostory výstavního sálu Galerie

Galerie Šumperska bude vystavovat díla výtvarníků spjatých se Šumperkem a okolím jak místem narození, tak dlouhodobým působištěm či pravidelnými pobyty ve městě a v jeho okolí. Výtvarně tvořících autorů, kteří odpovídají těmto kritériím, je však velmi mnoho. Proto se počítá s občasnými změnami expozice a také s tím, že vedlejší prostory Galerie budou nabídnuty pro krátkodobé prezentační výstavy místním mladým tvůrcům, případně i zavedeným autorům všech žánrů. Omezením bude jistá cenzura pro díla, jež by hraničila se zákonem, kýčem či obscéností.

 

Kolekce nejnovějších prací L.Bartoše

Prezentace tvorby manželů Kovalových

První expozice v Galerii Šumperska je autorsky velice různorodá. Jsou zde zastoupeni umělci známí v rámci celé republiky i tvůrci, které znají pouze příznivci umění v našem regionu. Časový záběr je od 2. poloviny 20. století do současnosti. Všichni již samostatně vystavovali. Ti nejznámější na desítkách autorských výstav nejen v regionu, ale i v předních kulturních centrech Česka a v zahraničí. Jiní autoři měli jen několik výstav v kulturních zařízeních ve městě či v blízkém okolí. Dá se však konstatovat, že všichni zúčastnění jsou v povědomí šumperské kulturní veřejnosti.

 

Exponáty Věry Kovářové a Dagmar Koverdynské

Průhled expozicí s pracemi P. Válka, B. Teplého a Jandy
 
Hodnotit vedle sebe autory tak rozdílné, jak v množství a kvalitě projevu , tak v šíři záběru od abstraktní tvorby až k užité grafice, není dost dobře možné. Nebylo to také cílem, který sledovalo založením Galerie vlastivědné muzeum a Město Šumperk. Jejich záměr by se dal vyjádřit stručně takto: „ Vystavujte, prezentujte sebe i naše město a jeho krásné okolí. Šumperk bude časem vlastnit kvalitní sbírku výtvarného umění a bude vytvářet další kulturní tradici.“
V Galerii vystavují: Lubomír Bartoš, Jaromír Cimbálník, Karel Homola, Juraj Hovorka, Jan Hrachovina, Jiří Janda, Jiří Jílek, Aleš Kauer, Miroslav Koval, Anežka Kovalová, Věra Kovářová, Dagmar Koverdynská, Jiří Krtička, Vojta Novák, Vítězslav Pokorný, Miloslava Prokůpková, Zdeněk Sklenář, Antonín Suchan, Zbyněk Semerák, Bohumír Teplý, Petr Válek, Richard Wiesner a Ilja Zachoval.
 

Část expozice s pracemi J. Jílka, J. Hrachoviny, P. Válka, A. Suchana,
V. Kovářové a D. Koverdynské.

Ještě pár slov k první expozici Galerie Šumperska. Byla otevřena úvodním slovem ředitelky muzea M. Gronychové, promluvou starosty Zdeňka Brože a odborným komentářem Jiřího Hastíka, který zmínil všech 23 vystavujících a pohovořil o významu Galerie pro život města. Na 150 návštěvníků vernisáže pak zhlédlo novou Galerii a přilehlé prostory. Zájemci o bližší informaci o některém z autorů měli možnost prohlédnout si listovací soubor s biogramy a s ukázkami jejich tvorby.

 

Po vystoupení O. Kaštické promluvil starosta městra Zdeněk Brož, Jiří Hastík a slavnostně přestřihli pásku zástupce kraje P. Horák, ředitelka muzea M. Gronychová a místostarosta P. Suchomel.
 
Galerie Šumperska je přístupná přes Regionální a městské informační centrum v době provozu Centra, od úterý do pátku od 9 do 12 a od 12,30 do17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin. Některé z vystavených exponátů jsou prodejné. Pro organizované skupiny nabízí muzeum v Galerii výklad. Ten je však nutné objednat si nejméně den předem.
 
Milena Filipová