Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku

Druhá výstava cyklu „Ars longa, vita brevis“

 
Vernisáží 7. září byla ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku zahájena již  druhá výstava z cyklu Ars longa, vita brevis, věnovaná tentokrát církevnímu umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Hlavním cílem výstavy bylo nejen ukázat krásu, bohatost a rozmanitost sakrálního umění a představit dobové umělce, ale také prezentovat co největší spektrum světců, které barokní člověk uctíval, připomenout účel a význam jednotlivých liturgických předmětů a mobiliáře kostelů a v nejobecnější rovině přiblížit návštěvníkovi jedno z nejrozporuplnějších období historie, kterým baroko bezesporu bylo.     

Na rozdíl od gotiky a renesance bylo  pro epochu baroka k dispozici  velké   množství exponátů různého druhu, velikosti i kvality. Instalace více než 120 exponátů byla proto pojata poněkud netradičně a bylo vytvořeno pět tematických celků, kterým, v mezích možností, odpovídalo i rozmístění exponátů. Divácky nejatraktivnější byl oddíl  nazvaný Zlatý poklad, který  představoval liturgické náčiní, další oddíly prezentovaly mobiliář kostelů, liturgická roucha, sochy a obrazy. Podrobnosti o tom, k čemu ten který předmět slouží nebo sloužil, bylo možné najít v listovacích souborech, stejně jako informace o atributech světců nebo základní údaje o malířích a sochařích, kteří působili v představovaných obdobích v našem regionu. Originálním instalačním prvkem byl náznak morového sloupu v centrální části Výstavní síně. 

Výstavu navštívilo v období od 7. září do 7. prosince 2651 osob. Komentované prohlídky, které muzeum nabízelo školám a hromadným výpravám, absolvovalo více než 830 návštěvníků, zejména žáků a studentů.

K výstavě byl vydán reprezentativní katalog a kalendář s fotografiemi soch světců. Na webových stránkách muzea byly po skončení výstavy umístěny veškeré informace z listovacích souborů, přibližující zejména světce a jejich atributy, liturgické náčiní, paramenta a regionální barokní umělce.

 

 

 

Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku (PDF)