Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Franz Urban

Zjevení u jezera Tiberiadského

olej na plátně
1942
36 x 41 cm
H 36147