Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Socha

Riana Marie Andrýsková Bačáková

Ženský akt

sádra
70. léta 20. století
výška 95 cm
H 31115