Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kov

Vítací pohár (tzv. vilkum) šumperského tkalcovského cechu

kov
1755
výška: 25 cm, průměr: 13,3 cm
H 14972