Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kov

Vítací pohár (tzv. vilkum) stolařského cechu v Zábřehu

kov
1828
průměr: 7,8 cm
H 21794